Biuro polowań dewizowych

  Warunki współpracy z kołem

  Ceny płacone kołom

Dzik
Jeleń
Sarna
P&H Limited Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500 PLN
tel: 58 340-93-98

  Biuro Polowań


P&H Limited Sp. z o.o. jest wydawcą portalu internetowego www.lowiecki.pl. oraz ogólnopolskiego dziennika o tematyce łowieckiej. Redaktorem naczelnym został Piotr Gawlicki, pełniący jednocześnie funkcję prezesa spółki wydawniczej P&H Limited. Dziennik jest dostępny w internecie pod adresem dziennik.lowiecki.pl, a zainteresowani mogą go zaprenumerować w formie drukowanej.

Celem dziennika jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa, polepszenie wizerunku łowiectwa oraz wsparcie informacyjne, tak szeregowych myśliwych, jak i organów Polskiego Związku Łowieckiego.

W ramach dziennika prowadzony jest również dział interwencji prasowych, który zajmuje się problemami myśliwych, których nie udało się rozwiązać na drodze wewnątrz - organizacyjnej. Korzystając z uprawnień nadanych prawem prasowym redaktorzy dziennika zwracają się do organów PZŁ i kół łowieckich z prośbą o informacje i wyjaśnienia, dotyczące przedstawionych spraw, a te najbardziej ważne i znaczące dla szerokich rzesz myśliwych są opisywane w dzienniku.

Ze względu na znaczną popularność obu portali jego twórcy poszukują środków ich finansowania. Tak właśnie powstał pomysł otworzenia agencji polowań, której celem jest sprzedaż ofert najbardziej odpowiadającym kołom łowieckim.