strona główna forum dyskusyjne
Pytał: EdwardB
Data: 21/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Myśliwy dochodzący postrzałka zwierzyny grubej (z psem lub bez), którego nie postrzelił traktowany jest jak wykonujący odstrzał sanitarny ze wszystkimi konsekwencjami tego, czy posiada inny status? Wszak w większości nie posiada upoważnienia na odstrzał, a zdarza się że czyni to na nie swoim terenie?

Odpowiedź:
Jeżeli mówimy o dochodzeniu postrzałka, to mamy na myśli kontynuację polowania przez osobę posiadającą uprawnienia do tego polowania, która daną zwierzynę raniła lub osobę poproszoną przez tego myśliwego do pomocy, nawet jeżeli znajdują się już na terenie obwodu innego dzierżawcy. Takie działanie wykonywane jest w oparciu o § 8 pkt.3 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania i nie ma charakteru odstrzału potocznie zwanego sanitarnym, po pierwsze dlatego, że nie ma takiego pojęcia w prawie, a po drugie nie jest to postępowanie opisane w Art.33 ust.3 ustawy o ochronie zwierząt, zastępującego istniejące dawniej pojęcie odstrzału sanitarnego. W wyniku dojścia i uśmiercenia postrzałka, tusza zostaje własnością dzierżawcy, na którego terenie zwierzyna była zraniona podczas polowania.

Jeżeli zaś zachodzą przesłanki opisane w Art.33 ust.3 ustawy o ochronie zwierząt, to uśmiercenie wówczas zwierzyny nie ma charakteru polowania, a tusza tej zwierzyny pozostaje własnością skarbu państwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.