strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sergiusz Birycki
Data: 08/12/2011
Publikacja: 11/12/2011
Pytanie: Proszę o poradę prawną na temat wyniku głosowania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ miało do przegłosowania i podjęcia uchwały w sprawie odwołania kolegi myśliwego od kary porządkowej nałożonej przez Zarząd Koła. W głosowaniu tajnym, komisja skrutacyjna ogłosiła wynik: 23 głosy - za, i 23 głosy - przeciw, na 46 głosujących. Jaki jest rezultat takiego wyniku głosowania? Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Białymstoku Kol. Jarosław Zukowski, który z ramienia ZO w ramach nadzoru był na NWZCK powiedział, że taki wynik działa na korzyść myśliwego, który odwołanie złożył. Zarząd Koła nie jest do końca przekonany o słuszności takiego wywodu. Prosimy o wyjaśnienie: czy Nadzwyczajne Walne uchwałę ZK uchyliło czy nie?

Odpowiedź:
WZ NIE uchyliło kary, choć nie wiem, jak postawiono pytanie głosującym. Prawidłowym byłoby głosowanie, kto jest za przyjęciem odwołania. Brak większości głosów dla takiej uchwały oznacza, że odwołania nie przyjęto i pozostaje w mocy uchwała zarządu o ukaraniu.

Nie mogę wykluczyć, że błędnie postawiono pytanie, np. "Kto jest za ukaraniem kolegi ....". Wtedy równowaga głosów mogłaby oznaczać, że nie było większości za ukaraniem, ale takie stawianie pytania jest nieprawidłowe i przewodniczący ZO powinien na to zwrócić uwagę. W przypadku odwołań od kary porządkowej głosuje się wniosek złożony w odwołaniu, a tam przecież było, żeby WZ uchyliło karę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.