strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Dzik
Data: 21/12/2011
Publikacja: 23/12/2011
Pytanie: Czy mając sztucer na polowaniu zbiorowym mogę mieć w magazynku (nie w komorze) amunicję między pędzeniami?

Odpowiedź:
Z literalnego czytania przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania wynika, że może. Zgodnie z § 2 pkt. 2 bronią załadowaną jest broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku. Inny przepis togo rozporzadzenia (§ 10.1) nakazuje, że na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem i dalej (§ 10.3), że po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń rozładować. To co się dzieje pomiędzy pierwszym i ostatnim stanowiskiem podczas polowania określa § 10.3, który stanowi, że między pędzeniami myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska, a ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu.

Z powyższego wynika, że w magazynku nie można mieć naboi przed zajęciem stanowiska w pierwszym miocie i po zejściu ze stanowiska w ostatnim miocie. Pomiędzy miotami, naboje mogą być w magazynku, ale nie mogą być w komorze nabojowej. Moim zdaniem nie jest to do końca dobre rozwiązanie i praktyka wskazuje, że znacząca liczba myśliwych polujących z bronią gwintowaną wyjmuje naboje z magazynku pomiędzy miotami i jeżeli nawet nie nakazuje tego w/w rozporządzenie, praktykę taką należy uznać za słuszną.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.