strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marian Tomków
Data: 16/08/2012
Publikacja: 17/08/2012
Pytanie: Myśliwy koła został przez ZK zawieszony na jeden rok w prawie do polowania. Od tej decyzji odwołał się do WZ, które decyzje ZK uchyliło i po problemie. Ale przed głosowaniem myśliwy zabierając głos poprosił Kol. o karę 3 m-cy. Nad jego propozycją WZ nie głosowało. Pytanie było: czy jesteś za utrzymaniem decyzji ZK o ukaraniu? WZ większością głosów uchyliło decyzje ZK. Po WZ ZK wstrzymał odstrzały dla tego myśliwego bez jakiegokolwiek pisma ani ponownego ukarania wydłużył karę o 3 m-ce. Czy w PZŁ istnieje coś, co nazywa się samoukaraniem? Czy ZK mimo decyzji WZ może dowolnie wydłużać karę za to samo wykroczenie?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 172 ust.7 Statutu PZŁ, WZ mogło:

1) odwołania nie uwzględnić;
2) uchylić zaskarżoną uchwałę;
3) uchylić zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania;
4) zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty.

Z opisu wynika, że z jednej strony było odwołanie zainteresowanego, wnoszące jak w pkt 1) wyżej oraz jego ustna propozycja ukarania karą 3 miesięcy zawieszenia, wniesiona jak w pkt 4) wyżej. Nie wiem jak przewodniczący prowadził to WZ. Powinien był się zapytać, czy WZ rozpatrywać chce tylko odwołanie, czy też tylko wniosek o karę 3-miesięczną, ale jak rozumiem tego nie zrobił. Gdyby tak zrobił, to głosowano by tylko jeden z tych wniosków, ten który uzyskałby większość na pytanie, którym wnioskiem się zajmujemy. Głosując tylko wniosek z odwołania, tylko to się liczyło i kara zarządu została uchylona.

W żadnym przypadku, zarząd nie może egzekwować kary 3-miesięcy, bo nie posiada ona umocowania w żadnej uchwale, ani zarządu, ani WZ.

Zainteresowany winien zwrócić się do ZO z wnioskiem, aby uchylił on uchwałę zarządu, zabraniająca mu polowania przez 3 miesiące.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.