strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zbigniew Szczotka
Data: 16/05/2006
Publikacja: 18/05/2006
Pytanie: Z jakiego przepisu lub komentarza wynika obowiązek posiadania upoważnienia wydanego przez zarządcę obwodu, dla myśliwego do odstrzału psa lub kota w myśl ustawy o odchonie zwierząt?

Odpowiedź:
Wynika z brzmienia Art. 33a ust.3 ustawy o ochronie zwierząt, określającego, że zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości
większej niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Jeżeli do zwalczania został określony dzierżawca, czyli np. koło łowieckie, to członek koła wykonujący taką czynność musi mieć upoważnienie tegoż dzierżawcy. Upoważnienie takie nie musi być pisemne, ale upoważnienie dane np. wszystkim członkom koła przez jego zarząd powinno być np. zapisane w protokóle posiedzenia zarządu, a członkowie powinni być o nim poinformowani.

Więcej na ten temat w moim komentarzu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.