strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Witek
Data: 08/11/2007
Publikacja: 10/11/2007
Pytanie: Zarząd Koła podjął uchwałę, w której stwierdził, że w polowaniu na zwierzynę grubą może wziąć udział jedynie członek koła, który przyprowadzi naganiacza, którego sam opłaci. Czy zarząd mógł podjąć taką uchwałę?

Odpowiedź:
Oczywiście, że zarząd nie ma uprawnień do podjęcia takiej uchwały. Taka uchwała mogłaby zostać podjęta tylko przez WZ.

Niezadowoleni z takiej uchwały zarządu, mogą złożyć wniosek o jej uchylenie, jeszcze przed rozpoczeciem polowań zbiorowych, do ZO PZŁ, z prośba o uchylenie tej uchwały w trybie nadzoru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.