Gwara myśliwska  

A    B    C    D    E    F   

G    H    I     J     K    L   

M    N    O    P    R    S   

T    U    W    Z   

A - ambona > stanowisko myśliwskie zbudowane nad ziemią na słupach,

            czasem  na drzewie,

        - anons > głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny, inaczej oszczek,

        - anonser > pies myśliwski głoszący znalezienie zwierzyny,

        - antabka > bączek - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej,

        - apel > sygnał rozpoczęcia polowania, 

                   > posłuszeństwo psa myśliwskiego,

        - aportowanie > przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny

          lub podstrzałków,

        - automat > broń myśliwska samopowtarzalna, może być śrutowa

          lub kulowa,

        - awantaż > odchylenie kolby w prawo lub w lewo od osi lufy,

  szukaj

B - badyle > nogi łosia, jelenia lub daniela,

        - badylarz > łoś byk, o porożu w kształcie krótkiej tyki z długimi

          palczastymi odnogami,

        - bałamut > pies gończy gubiący trop lub głoszący ptaka,

        - bałuch > hałas, gwar w kniei spowodowany przez naganiaczy,

        - bałuchy > trzeszcze - oczy zająca,

        - bałwanek > kukła dzikiej kaczki, puszczana na wodę wabi inne kaczki,

        - bałyk > czołganie się psa ku wytropionej zwierzynie,

        - baran > samiec muflona,

        - baranek > inaczej kszyk,

        - barłóg > legowisko dzików lub niedźwiedzi,

        - bartnik > niedźwiedź,

        - barwa > farba - krew zwierząt łownych,

        - basior > dorosły samiec wilk,

        - basista > jeleń byk wyróżniający się grubym głosem,

        - bączek > antabka - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej,

        - bąkać > wydawanie głosu przez psy gończe po znalezieniu tropu,

        - bekowisko > okres godowy danieli lub miejsce godów danieli,

        - berło > drążek na który sadza się ptaka łowczego,

        - biała stopa > teren pokryty śniegiem,

        - bieg > noga dzika,

        - bielenie > zdejmowanie skóry z ubitej zwierzyny,

        - blaski > inaczej trzeszcze - oczy zająca,

        - bobrowanie > przeszukiwanie terenu przez zwierzęta,

        - bobrowisko > osiedle bobrów,

        - bokobrody > kępki dłuższych włosów, wyrastające na policzkach rysia,

          dzika, jenota,

        - bok > inaczej nadlufka - broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych pionowo,

        - broda > narośl pokryta dłuższym włosem, zwisająca pod szyją łosia,

                     > dolna część grzywy jelenia byka,

                     > pęk piór na szyi głuszca,

        - brok > dawna nazwa bardzo drobnego śrutu,

        - bródka > krótkie piórka ułożone w płaską szczoteczkę,

          tuż przy nasadzie ogona słonki,

        - bruzda > wgłębienie na tykach poroża jeleniowatych,

                      > wgłębienie w profilu gwintowania lufy,

        - buchtowanie > rycie w ziemi przez dziki w poszukiwaniu żeru,

        - buchtowisko > miejsce zryte przez dziki,

        - bukowisko > okres godowy i miejsce godów łosi,

        - bulgot > głos wydawany przez koguty cietrzewia podczas toków,

        - burknięcie > odgłos zrywającego się z ziemi jarząbka,

        - byk > samiec żubra, łosia, jelenia, daniela,

        - byk stadny > jeleń byk, władający chmarą w okresie rykowiska,

szukaj

C - cap > samiec kozicy,

        - cewki > nogi sarny,

        - chłyst > młody jeleń byk, który w czasie rykowiska przebywa

          w pobliżu chmary,

        - chmara > stado żubrów, jeleni, łosi, danieli,

        - chorągwie > inaczej flagi - fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia

          w czasie wycierania,

        - chrap > głos łosia byka w czasie bukowiska,

        - chrapanie > głos wydawany przez słonkę w trakcie lotu godowego (ciągu),

        - chrapy > nozdrza żubra, zwierzyny płowej, muflona, kozicy,

        - chyb > długa i gęsta szczecina na grzbiecie dzika,

        - ciąg > przelot dzikich kacze lub gęsi na wodę rano lub wieczorem,

                  > loty godowe słonek

        - ciągnięcie > powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów,

          zwierzyny płowej, muflonów,

        - ciec > ucieczka piesza kuraków,

        - ciecier > cietrzew kogut,

        - ciecieruk > młody cietrzew kogut

        - cieciorka > kura cietrzewia,

        - cieczka > okres godowy lisów, wilków, borsuków, jenotów, psów,

        - cieki > nogi ptaków, kuraków,

        - cielę > żubr, jeleń, daniel w pierwszym roku życia,

        - cuch > węch psa myśliwskiego,

        - czarna stopa > teren pozbawiony pokrywy śnieżnej,

        - czemchanie > wycieranie poroża ze scypułu,

        - czternastak > jeleń byk o siedmiu odnogach na każdej tyce,

       - czterodwudziestak _ jeleń byk mający po dwanaście odnóg na każdej tyce,

        - czochrać się > wycieranie o drzewa jeleni lub dzików,

        - czuszykanie > głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków,

        - czyrykanie > głos wydawany przez zwołujące się kuropatwy,

szukaj

D - darniak > samiec sarny (rogacz) o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy,

        - daszek > posyp - paśnik dla kuropatw lub bażantów,

        - dławienie > duszenie zwierzyny przez drapieżniki czworonożne,

        - dołowanie > umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania,

        - dubeltówka > śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych

                                    poziomo obok siebie,

        - dublet > ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi strzałami,

        - dwudwudziestak > jeleń byk noszący wieniec o jedenastu

                                              odnogach na jednej tyce,

        - dwudziestak > jeleń byk o dziesięciu odnogach na jednej tyce,

        - dwudziestka > śrutowa broń myśliwska kaliber 20,

        - dwunastak > jeleń byk o sześciu odnogach na jednej tyce,

        - dwunastka > śrutowa broń myśliwska kaliber 12,

        - dwururka > inaczej dubeltówka,

        - dyndować > o lisie, borsuku wilku lub jenocie - biec truchtem,

        - dziesiątak > jeleń byk o pięciu odnogach na jednej tyce,

        - dzikarz > pies myśliwski używany do polowań na dziki,

        - dziwerówka > strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali

          damasceńskiej,

szukaj

E - ekspres > łamana broń myśliwska kulowa o dwóch lufach,

        - elaboracja > własnoręcznie wykonywanie śrutowej amunicji myśliwskiej,

        - eżektor > wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej,

szukaj

F - fafle > obwisłe górne wargi psa myśliwskiego - wyżła,

        - fajki > kły dzika rosnące w górnej szczęce,

        - farba > krew zwierzyny,

        - farbować > zostawiać krew na tropie,

        - fartuszek > pęk jasnych włosów przy sromie sarny,

        - fiołek > gruczoł zapachowy u lisa, znajdujący się przy nasadzie ogona,

        - fladrować > zakładać fladry,

        - fladry > sznury z czerwonymi szmatkami, służą do polowań na wilki,

        - flagi > fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia w trakcie wycierania poroża,

        - flanka > skrzydło myśliwych zagięte w kierunku miotu,

        - flankować > obstawiać stanowiska na flankach,

        - flinta > inne określenie strzelby myśliwskiej,

        - fuzja > inne określenie strzelby myśliwskiej,

szukaj