HUBERTOWINY


        Jest to najważniejsze święto polskich myśliwych, przypada w dniu Św. Huberta to  jest 3 listopada. W dniu tym lub najbliższym dniu wolnym od pracy, uroczyście otwiera się sezon polowań jesienno - zimowych. Różnie ukształtowały się sposoby czczenia dnia Świętego Huberta. 

        Święto hubertowskie, Hubertowiny lub Hubertus. Jak go zwał, tak zwał, zwykle dzień ten rozpoczynają myśliwi nabożeństwem odprawianym ku czci Świętego, bywają nabożeństwa odprawiane przy polowych ołtarzach, urządzonych w kniei. Po mszy uroczysta odprawa myśliwych. W trakcie odprawy należy przyjąć ślubowanie od nowo przyjętych do braci myśliwskiej członków. Zbiórka myśliwych dla podkreślenia jej uroczystego charakteru powinna być uzupełniona odegraniem sygnałów myśliwskich. Odprawa myśliwych po wyczerpaniu uroczystych wystąpień rozpoczyna polowanie zbiorowe. Polowanie to bywa krótkie, tak aby wczesnym popołudniem, można było rozpocząć biesiadę myśliwską. Polowanie musi zakończyć się uroczystym pokotem z udziałem kniejówkarzy. Doświadczeni myśliwi mawiają, że jaki "Hubert", taki sezon. Nie organizujmy więc polowań w kiepskich łowiskach, tylko dla odbębnienia uroczystości. Biesiada bywa skromna - przy tradycyjnym ognisku lub wystawna. Jak wystawna zależy od inwencji organizatorów lub zasobności Koła. Czas trwania zwykle zależy od zdrowia jej uczestników. W trakcie biesiady jest bardzo dobra okazja do snucia opowieści myśliwskich, wymieniania poglądów, żartów. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zorganizować konkursy, np. na najlepszą opowieść, żart myśliwski lub konkurs znajomości gwary i zagadnień łowieckich.

        Ponieważ Hubertowiny są świętem, należy zaprosić rodziny i gości - ludzi sprzyjających łowiectwu. W trakcie trwania imprez hubertowskich nie powinno być sporów i zwad. Tradycyjnie zawiesza się wszystkie żale i pretensje wzajemne myśliwych. Uroczysta oprawa imprez hubertowskich powinna dać światu świadectwo siły myśliwych, ich zaangażowania w środowisku, dbałości o przyrodę i kultywowania dobrych tradycji.


                         do spisu                           napisz   


Autor: Kazimierz Suchy