Sygnały myśliwskie


 "Pierwsze trąbki myśliwskie sporządzano z twardego drewna, następnie z rogów bawolich, a w ostatnich czasach robi się trąbki metalowe o trzech skrętach, tzw. "kniejówki", uznane w użyciu za najlepsze. W dawnych już czasach kniejówka stanowiła jeden z ważniejszych sprzętów myśliwskich. Za pomocą kniejówki prowadzono obławy, wydawano rozkazy, powiadamiano obławników o wydarzeniach oraz oznajmiano na odległość powrót obławników z łowieckich wypraw."

"Za sprawność łowów odpowiedzialny jest kierownik polowania, czyli łowczy. Budzi on myśliwych "Pobudką" - zazwyczaj na godzinę przed wyruszeniem w teren. Drugi sygnał - to "Zbiórka obławników" bezpośrednio przed wyruszeniem na łowy. Jeżeli łowczy oczekuje myśliwych na ustalonym punkcie w terenie, wita ich sygnałem "Powitanie". Do ruszenia obławy w pierwszy miot lub po przerwie śniadaniowej w lesie wzywa sygnał "Apel - na łowy". gdy łowczy ustawi myśliwych na stanowiskach, daje sygnał "Gotów" i ten sam sygnał powtarza prowadzący nagankę po jej ustawieniu. Po wysłuchaniu tych dwóch informacji kierownik polowania daje sygnał "Naganka naprzód", który podejmuje prowadzący nagankę i zaczyna jednocześnie pędzenie. Jeżeli naganka powinna się szybciej poruszać, daje sygnał "Naganka prędzej". Zależnie od konfiguracji miotu lub kotła kierownik polowania daje sygnał "Prawe skrzydło" lub "Lewe skrzydło" albo "Środek obławy" i bezpośrednio potem "Naganka prędzej" lub "Wolno pędzić", albo "Stać" i w ten sposób kniejówką reguluje ruch obławy. Rozkazy te podejmują wszyscy wyposażeni w kniejówki, podając w ten sposób sygnały dalej, które przy rozległych pędzeniach i silnym wietrze z trudnością dochodzą do przeznaczonych miejsc. Sygnał "Stań" daje łowczy także w celu przerwania na 5 do 10 minut pędzenia i to w chwili padania gęstych strzałów, które wskazują na liczny napór zwierzyny na linię myśliwych. Przerwę tę wykorzystuje się poza tym na uporządkowanie naganki, do czego wzywa się sygnałem "Równaj". Kontynuowanie wstrzymanego pędzenia oznajmia się sygnałem "Gotów" i bezpośrednio po nim daje sygnał "Naganka naprzód". W czasie polowania w kotły zamknięcie kotła oznajmia się sygnałem "Skrzydła zamknięte". Zaprzestanie strzelania w miot lub do kotła oznajmia kierownik polowania sygnałem "Strzał do tyłu". Sygnałem "Wyładuj broń" kończy się pędzenie i od tej chwili już w ogóle strzelać nie wolno. Sygnałem "Zbiórka myśliwych" zwołuje się myśliwych, sygnałem "Zbiórka naganki" zwołuje nagankę. Myśliwych i nagankę łącznie zwołuje się sygnałem "Zbiórka ogólna". Przerwę śniadaniową w terenie oznajmia się sygnałem "Śniadanie". Polowanie kończy sygnał "Koniec polowania", po czym układa się pokot według wartości łowieckiej upolowanego zwierza (jeleń, daniel, dzik, lis itd.) a po odpowiednim uporządkowaniu obławników, kniejówkarze trąbią w zespole sygnały dla każdego gatunku zwierzyny ułożonej w pokocie. Mogą więc być sygnały otrąbienia "jelenia", "dzika", "rogacza", "lisa", "zająca", "pióra" itp. Zabłąkanych obławników poszukuje się sygnałem "Wołanie ", na co zabłąkany odpowiada sygnałem "Odpowiedź". Na sygnał "Podwody" nadjeżdżają wszystkie pojazdy. Po odczytaniu rozkładu, gdy jeden z myśliwych strzelił po raz pierwszy grubego zwierza lub myśliwy początkujący po raz pierwszy był na polowaniu i strzelił pierwszą zwierzynę, okoliczności tej poświęca parę słów i ceremoniał honoruje się fanfarą "Pasowanie myśliwskie". Fanfara "Darzbór" kończy pokot zwierzyny."

 


Strona opracowana przez Piotra Gawina z Koła Łowieckiego "Łowiec" z Gdańska. Dziękuję za współpracę i zapraszam na strony Kolegi Piotra - http://priv5.onet.pl/gda/kolo_lowiec/

A może ktoś dołączy sygnały?


 

Do spisu            Napisz