24/04/2010

Budowa ambony w obw.89, rejon 1 Postołowo

 
Na dzień dzisiejszy zaplonowane były dwa zadania. W obwodzie nr.84 miano posadzić topinambur na poletku przy leśniczówce Trąbki Wielkie, a w obwodzie nr.89 zbudować należało ambonę w rej.1 Postołowa. Wprawdzie osób do budowy ambony nie przyjechało tak wielu, jak w poprzednich 2 tygodniach, to jednak dobra organizacja prac pozwoliła zbudować nową ambonę bardzo sprawnie.       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2010/2011