24/04/2010

Polowanie w obw.

 
Na dzień dzisiejszy zaplonowane były dwa zadania. W obwodzie nr.89 należało zbudować ambonę w rej.1 Postołowa, w obwodzie nr.84 grupa miała obsadzić topinamburem poletku przy leśniczówce Trąbki Wielkie. Grupa do sadzenia nie była zbyt liczna, to jednak szybko wykonano postawione zadanie.       
       

Strona główna Kronika 2010/2011