Jubileusz 55-lecia Koła
O głos poprosił Waldemar Mazur.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Następne zdjęcie
Kronika tej uroczystości
Cała kronika Koła
Strona główna