11/01/2003

Uroczystość 55-lecia KŁ Cietrzew w Demlinie.


Obecni na uroczystości:
 
 1. Piotr Gawlicki, prezes
 2. Jan Gryń
 3. , łowczy
 4. Marek Szymborski, skarbnik,
 5. Jerzy Makowski, sekretarz
 6. Franciszek Dobek, podłowczy
 7. Roman Łącki, przew. kom.rew.
 8. Jan Malinowski, prezes KŁ Jeleń
 9. Kazimierz Berendt, prezes KŁ Głuszec
 10. Jan Bieschke, łowczy KŁ Głuszec
 11. Leszek Kędzierski, KŁ Głuszec
 12. Paweł Caboń
 13. Władysław Caboń
 14. Jerzy Dawidowskiz małżonką
 15. Roman Dobek
 16. Ryszard Grulkowski
 1. Marek Kowalczyk
 2. Zygmunt Kowalczyk
 3. Jan Kupiec
 4. Dariusz Literski
 5. Ireneusz Ożóg
 6. Waldemar Mazur z małżonką
 7. Andrzej Nowacki
 8. Artur Słubik
 9. Józef Stachowski
 10. Arkadiusz Szturo
 11. Zbigniew Szymborski
 12. Janusz Zarzycki
 13. Piotr Zarzycki
 14. Henryk Tisler
 15. Gerard Wrycza-Rekowski z małżonką
O godz. 16:00 w restauracji we wsi Demlin spotkali sie członkowie KŁ Cietrzew, tak ci, którzy brali udział w dzisiejszym uroczystym polowaniu, jak i ci, którzy specjalnie przyjechali na tę uroczystość. Obecnych było 26 członków oraz czworo zaproszonych gości z innych kół łowieckich. Na uroczystość przybył sekretarz Sejmiku Wojewódzkiego PZŁ kolega Wojciech Kraiński. Uroczystość rozpoczął prezes Koła Piotr Gawlicki, który powitał wszystkich obecnych i prosząc o powstanie odczytał nazwiska najznamienitszych członków koła, którzy budowli jego historię wciągu minionych 55 lat. W swoim wystąpieniu przypomniał moment założenia Koła w dniu 23 stycznia 1948 r. o godz. 16:30, a wiec 55 lat bez 12 dni temu. Odczytał protokół założycielski, który opisywał wybór pierwszego zarządu, przyjęcie wysokości składek i wpisowego oraz wybór nazwy koła.

Po zakończeniu swojego wystąpienia poprosił o zabranie głosu kolegę Wojciecha Kraińskiego, który pogratulował członkom tak długiej i pieknej historii koła, a o inicjatorze powstania koła Janie Skalskim powiedział, że była to świetlana postać gdańskiego łowiectwa, pierwszy łowczy okręgowy, którego znał i miał przyjemność spotkać jeszcze 2 lata temu. Po krótkim wystąpieniu udekorował srebrnymi i brązowymi medalami zasługi łowieckiej sześciu członków koła oraz odznaczeniami za zasługi dla łowiectwa ziemi gdańskiej pieciu kolegów. Wręczył też 16 kolegom posiadającym staż w PZŁ co najmniej 25 lat dyplomy od Zarządu Okregowego PZŁ.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Waldemar Mazur z 41 letnim staże w kole, przybliżając obecnym dawne czasy. Po nim głos zabrał prezes KŁ Jeleń Jan Malinowski, który odczytał list gratulacyjny swego koła dla KŁ Cietrzew oraz wręczył prezesowi Piotrowi Gawlickiemu pamiątkowa statuetkę swojego koła. Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie pamiątkowych tabliczek i upominków królom pięciolecia, o najwyższej ilości punktów zebranych za pozyskaną zwierzynę w okresie 1998-2003. Na zakonczenie prezes podziękował członkom koła za ich pracę, członkom zarządu za czas, który oddali na rzecz koła oraz Markowi Szymborskiemu za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Po części oficjalnej na salę wjechał pieczony w całości dzik, konsumowany z różnymi dodatkami, a po obfitym posiłku wspomnienia i opowieści myśliwskie nie miały końca. Po 2 godzinach podano jeszcz żurek z kiełbasą, "wody ognistej" nie brakowało i zabawa trwała do późnego wieczora. Mimo to następnego dnia na polowaniu stawiło się 11 strzelców.Przed rozpoczęciem.

Przed rozpoczęciem.

Przed rozpoczęciem.

Przed rozpoczęciem.


Przemawia Piotr Gawlicki.

Przemawia Piotr Gawlicki.

Goście z KŁ Głuszec.

Przemawia Wojciech Kraiński.


Medale srebrne.

Medale srebrne.

Medale brązowe.

Medale brązowe.


Medale brązowe.

Medale brązowe.

Medale brązowe.

Zasłużowny Ziemi Gdańskiej.


Zasłużowny Ziemi Gdańskiej.

Zasłużowny Ziemi Gdańskiej.

Zasłużowny Ziemi Gdańskiej.

Zasłużowny Ziemi Gdańskiej.


Długoletni staż w PZŁ.

Długoletni staż w PZŁ.

Długoletni staż w PZŁ.

Długoletni staż w PZŁ.


Przemawia Waldek Mazur.

Przemawia Waldek Mazur.

Przemawia Jan Malinowski.

Przemawia Jan Malinowski.


Podziękowanie dla KŁ Jeleń.

III vice-król pięciolecia.

II vice-król pięciolecia.

I vice-król pięciolecia.

obchody 55-lecia

Król pięciolecia.

Król pięciolecia.

Król pięciolecia.

Znaczek z okazji jubileuszu


Strona główna Kronika 2002/2003