Sezon 1982/83
Sadzenie lasu w Tr±bkach Wielkich na "Zimnej Górze".
Od lewej stoj±: Józef Srachowski, Jan Kuncewicz, Andrzej Kuncewicz z synem, Zenon Misiak z synem z tyłu, Stanisław Tkaczyk, Zachariasz Tarnawski 'Grisza", Kazimierz Stanulewicz gajowy, Jerzy Godlewski i Tadeusz Sapiński.

Zdjęcie ze zbiorów Józefa Stachowskiego

Powiększenie zdjęcia
Kronika sezonu 1982/83
Cała kronika Koła
Strona główna