20/12/1997
Po polowaniu wigilijnym odbyła się wigilja w lesie.

Na zdjęciu od lewej Janusz Zarzycki, Henryk fede, Jerzy Makowski i Marek Kowalczyk.
Kronika sezonu 1997/98
Strona główna