16/05/1998
Przy sztandarz Koła stoją w pierwszym rzędzie od lewej: ksiądz, który go święcił, Kazimierz Rutkowski, który w dniu dzisiejszym został Honorowym Członkiem Koła, prezes Piotr Gawlicki i Józef Stachowski.

W drugim rzędzie od lewej stoją Andrzej Nowacki, Paweł Caboń, Jerzy Makowski i Ireneusz Ożóg.
Następne zdjęcie
Obchody 50-lecia
Kronika sezonu 1997/98
Strona główna