16/05/1998
Sekretarz zarządu wręcza upominki królom polowań w ostatnim pięcioleciu. Królem został Marek Szymborski, otrzymujący właśnie gratulacje od sekretarza koła. Dalej w kolejności czekają wicekrólowie: Dariusz Orłowski, Piotr Gawlicki i Roman Dobek.
Następne zdjęcie
Obchody 50-lecia
Kronika sezonu 1997/98
Strona główna