9/04/1998
Walne Zgromadzenie odbyło się w domku myśliwskim w Bartoszymlesie. Na zdjęciu Roman Łącki odczytuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Obchody 50-lecia Koła
Kronika sezonu 1997/98
Strona główna