UCHWAŁA NR 15/99
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku
z dnia 13/05/2000

w sprawach refundacji kosztów polowań i odstępowania tuszy

 

§ 1

  1. Myśliwemu, który odstawił do punktu skupu tusze pozyskanej przez siebie zwierzyny, należą się tytułem częściowego zwrotu kosztów polowania następujące kwoty wartości wpływu do Koła za daną tuszę:

  1. Tytułem zwrotu kosztów polowania na zwierzynę drobną, myśliwi otrzymują prawo do otrzymania każdej upolowanej sztuki tej zwierzyny nieodpłatnie.
  2. Zwrot częściowych kosztów polowania oraz prawa do tuszy nie przysługuje myśliwemu, który pozyskał ją z naruszeniem przepisów o wykonywaniu polowania lub zasad etyki łowieckiej oraz niezgodnie ze szczegółowym opisem zwierzyny na odstrzale lub określonej na polowaniu zbiorowym.

§ 2

  1. Podstawą zabrania zwierzyny na użytek własny jest protokół określający szacunkowo jej wagę w tolerancji +/- 5 kg lub protokół z dokładnego ważenia na wadze. Protokół podpisuje:

  1. Za tuszę zabraną na użytek własny, należy wpłacić opłatę w wysokości jej wartości pomniejszonej o koszty określone w ust.1 §1 w terminie 30 dni od dokonania odstrzału.
  2. Wysokość opłaty określa Skarbnik Koła na podstawie protokółu powołanego wyżej i ceny tuszy w preferowanym przez Koło punkcie skupu za sztuki odstawione w klasie I.

§ 3

  1. Tuszę zwierzyny na użytek własny może otrzymać również myśliwy inny niż ten dokonujący odstrzału, za aprobatą dwóch członków Zarządu Koła.
  2. Warunki określone w niniejszej uchwale nie dotyczą tusz pozyskanych na wspólnym polowaniu z innymi Kołami, kiedy to Zarząd Koła ustali je indywidualnie na to polowanie.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Następna uchwała  Strona główna