strona główna forum dyskusyjne


Lista ptaków objętych ochroną

Nazwa Rząd Gromada Wybrane przedstawiciele rzędu.* Występowanie
NURY - wszystkie gatunki GAVIIFORMES Aves - Ptaki Nur czarnoszyi, nur lodowiec W Polsce są spotykane niezwykle rzadko w czasie sezonowych wędrówek
PERKOZY - wszystkie gatunki PODICIPEDIFORMES Aves - Ptaki Perkoz dwuczuby, Perkoz rogaty, Perkoz zausznik Gniazdują dość licznie w całym kraju. Liczne w czasie przelotów,
RURKONOSE - wszystkie gatunki PROCELLARIIFORMES Aves - Ptaki Rodziny:petrele, albatrosy, nawałniki i nurce Spotykane podczas sezonowych wędrówek.
PEŁNOPŁETWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) PELECANIFORMES Aves - Ptaki Rodziny: faetony, głuptaki, fregaty, kormorany, pelikany W Polsce występują na Mazurach i Pomorzu (m.in. w Wolińskim Parku Narodowym).Np.. Kormorany
BRODZĄCE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej (Ardea cinerea) CICONIIFORMES Aves - Ptaki Czapla modronosa, Czapla nadobna, Czapla purpurowa, Bociany Czapla purpurowa w dolinach Baryczy, Bzury i Biebrzy inne wsytępują sporadycznie. Bocian czarny głównie Gorczański Park Narodowy
BLASZKODZIOBE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem: ANSERIFORMES Aves - Ptaki Gęś śnieżyca, Lodówka, Łabędź czarny Lodówka w Polsce jest spotykana licznie w czasie zimowych przelotów na wybrzeżu Bałtyku. Inne sporadycznie.
cyraneczki (Anas crecca) ANSERIFORMES Aves - Ptaki  
krzyżówki (Anas platyrhynchos) ANSERIFORMES Aves - Ptaki
głowienki (Aythya ferina) ANSERIFORMES Aves - Ptaki
czernicy (Aythya fuligula) ANSERIFORMES Aves - Ptaki
gęsi białoczelnej (Anser albifrons) ANSERIFORMES Aves - Ptaki
gęsi gęgawy (Anser anser) ANSERIFORMES Aves - Ptaki
gęsi zbożowej (Anser fabalis) ANSERIFORMES Aves - Ptaki
JASTRZĘBIOWE - wszystkie gatunki ACCIPITRIFORMES Aves - Ptaki Jastrząb, Krogulec, Orły W zależności od gatunku można spotkać w całej Polsce.
SOKOŁOWE - wszystkie gatunki FALCONIFORMES Aves - Ptaki Sokół wędrowny Na południu i wschodzie. Naturalnie kilka par lęgowych
GRZEBIĄCE GALLIFORMES Aves - Ptaki    
cietrzew (Tetrao tetrix) GALLIFORMES Aves - Ptaki   Gatunek wymierający w Polsce na wschodzie i południu kraju. +/- 10 000 par lęgowych
głuszec (Tetrao urogallus) GALLIFORMES Aves - Ptaki   wschodnie Pomorze, kraina Augustowsko-Podlaska, Puszcza Solska i Lasy Janowskie, Karpaty Zachodnie wraz z Tatrami,Sudety i BoryDolnośląskie drobne i zanikające stanowiska notowane są w Puszczy Kurpiowskiej i lasach koło Łukowa. Nie wiecej niż 800 osobników
przepiórka (Coturnix coturnix) GALLIFORMES Aves - Ptaki   W Polsce liczna lęgowo głównie na południu i wschodzie kraju
ŻURAWIOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski (Fulica atra) GRUIFORMES Aves - Ptaki Żuraw,Warzęcha, Czerwonak, Drop Żuraw głownie na zachodzie kraju, reszta wystepuje sporadycznie.Drop raczej się w Polsce nie gnieżdzi
SIEWKOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem: CHARADRIIFORMES Aves - Ptaki Alka krzywonosa Na Pomorzu
mewy srebrzystej (Larus argentatus) CHARADRIIFORMES Aves - Ptaki  
mewy białogłowej (Larus cachinnans) CHARADRIIFORMES Aves - Ptaki
słonki (Scolopax rusticola) CHARADRIIFORMES Aves - Ptaki
GOŁĘBIOWE COLUMBIFORMES Aves - Ptaki  
siniak (Columba oenas) COLUMBIFORMES Aves - Ptaki   Niezbyt liczny lęgowo w całym kraju
sierpówka (Streptopelia decaocto) COLUMBIFORMES Aves - Ptaki   Spotykana w Polsce Południowo-wschodniej, lecz występuje też w miastach, Dość liczna.
turkawka (Streptopelia turtur) COLUMBIFORMES Aves - Ptaki   Głównie w środkowej i południowej części kraju. Liczne
KUKUŁKOWE COLUMBIFORMES Aves - Ptaki  
kukułka (Cuculus canorus) COLUMBIFORMES Aves - Ptaki   W Polsce należy do gatunków średnio lęgowych, Bradzo liczna, w całej Polsce.
SOWY - wszystkie gatunki STRIGIFORMES Aves - Ptaki Sowa mszarna, sowa uszata, sóweczka, syczek, Puchacz

sowa uszata, sóweczka, syczek Rzadko występujące. Puchacz w Karpatach i na północy - na Mazurach, Pomorzu i w Puszczy Białowieskiej
LELKOWE CAPRIMULGIFORMES Aves - Ptaki  
lelek (Caprimulgus europaeus) CAPRIMULGIFORMES Aves - Ptaki   Niezbyt liczny lęgowo
JERZYKOWE APODIFORMES Aves - Ptaki  
jerzyk (Apus apus) APODIFORMES Aves - Ptaki   W miastach o zabytkowych starówkach luba na skałach.
KRASKOWE CORACIIFORMES Aves - Ptaki  
zimorodek (Alcedo atthis) CORACIIFORMES Aves - Ptaki   Nieliczny. Nad czystymi wodami stojącymi i płynącymi
kraska (Coracias garrulus) CORACIIFORMES Aves - Ptaki   Około 1000 par, głównie na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie
żołna (Merops apiaster) CORACIIFORMES Aves - Ptaki   Nieliczna lęgowo, głównie na południowym wschodzie kraju
dudek (Upupa epops) CORACIIFORMES Aves - Ptaki   Niezbyt licznie na skrajach lasów, przy pastwiskach, przy polnych drogach ze starymi drzewami i w parkach wiejskich.
DZIĘCIOŁOWE - wszystkie gatunki PICIFORMES Aves - Ptaki dzięcioł czarny, duży, trójpalczasty. W Polsce  9 gatunków Karpatach, głównie Gorcach i Tatrach, oraz w północno-wschodniej części kraju.
WRÓBLOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem: PASSERIFORMES Aves - Ptaki Kruk, mysikrólik, wróbel, Bogatka, zieba W zależności od gatunku można spotkać w całej Polsce.
wrony siwej (Corvus corone cornix) PASSERIFORMES Aves - Ptaki  
sroki (Pica pica) PASSERIFORMES Aves - Ptaki

*Aby zbliżyć pojęcie Rzędu wybrane gatunki nie muszą występować w Polsce.

Materiały przygotował Wojciech Otulak

Powrót do biologii

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.