strona główna forum dyskusyjne

Czy Paweł Lisiak powinien zostać odwołany ze stanowiska Łowczego Krajowego w PZŁ ?
Tak i to natychmiast, bo każdy inny będzie na pewno lepszy;40%
Tak, chociaż można wątpić, czy następca będzie lepszy;36%
Nie, bo chce dobrze, tylko są ludzie, którzy mu przeszkadzają;13%
Nie, bo nigdy nie było na tym stanowisku lepszej osoby;5%
Nie interesuję się PZŁ lub nie mam zdania na ten temat.6%
Czas trwania: 07.09.2021 - teraz

Pozostałe ankiety:
AnkietaCzas trwania
Gdyby ustawa zlikwidowała PZŁ, pozostawiając wszystko inne tak jak jest obecnie, ale rejestrację nowych kół i nadawanie uprawnień łowieckich dokonywałyby starostwa, to: (16.05.2021 - 30.05.2021)
Czy chcesz żeby PZŁ dalej zrzeszał wszystkie koła łowieckie oraz myśliwych i kształtował wizerunek myśliwych w społeczeństwie? (11.04.2020 - 18.04.2020)
Który z publikowanych projektów statutu powinien zostać przyjęty przez NRŁ? (08.01.2019 - 12.01.2019)
Czy Twoje koło wykonało do końca listopada roczny plan odstrzału dzików redukując populację dzików zgodnie z decyzją PZŁ? (14.12.2017 - 24.12.2017)
Czy w Twoim kole wszyscy członkowie koła otrzymują takie same odstrzały na każdą zwierzynę, w każdej klasie, w jednakowej ilości i na ten sam okres, niezależnie od obowiązków nałożonych na członków przez koło? (31.08.2016 - 13.09.2016)
Czy aprobujesz proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w ustawie łowieckiej odbierające kołom łowieckim prawo pierwszeństwa do podpisywania nowych umów dzierżawy na dotychczas dzierżawione obwody oraz pozwalające PZŁ na wnioskowanie do wydzierżawiającego o wypowiedzenie kołu umowy dzierżawy obwodu bez zachowania terminu wypowiedzenia? (17.07.2016 - 29.07.2016)
Czy głosowałbyś na dr Lecha Blocha jako przewodniczącego Zarządu Głównego? (07.09.2015 - 21.09.2015)
Czy w Twoim kole wszyscy rozumieją jak się głosuje i ustala wyniki wyborów do organów koła i czy wyniki poprzednich wyborów były ustalane właściwie? (27.03.2015 - 10.04.2015)
Jaką sytuację w populacjach jelenia szlachetnego obserwujesz w znanych ci obwodach łowieckich? (10.12.2013 - 24.12.2013)
Znane mi problemy organizacyjne lub prawne myśliwych udało się rozwiązać, albo tylko wzbogacić swoją wiedzę łowiecką, korzystając z pomocy przede wszystkim: (16.07.2013 - 21.07.2013)
Jak oceniasz zmiany prawa łowieckiego zaproponowane w Senacie? (01.06.2013 - 08.06.2013)
Jakich zmian w Polskim Związku Łowieckim życzyłbyś sobie w roku 2013? (25.12.2012 - 02.02.2013)
Jaki Twoim zdaniem jest średni wiek byków jelenia szlachetnego w Polsce (19.05.2012 - 07.06.2012)
Broń krótka wykorzystywana przez myśliwych byłaby dla mnie: (20.07.2011 - 16.08.2011)
Czy dyscyplinarne sądy łowieckie w obecnym kształcie są potrzebne w PZŁ? (11.05.2011 - 20.05.2011)
Czy dotychczasowy Łowczy Krajowy dr Lech Bloch - TW Kazimierz , ma kwalifikacje moralne i zawodowe do kierowania ZG PZŁ na nową kadencję? (07.09.2010 - 18.09.2010)
Gdyby członkostwo myśliwych i kół łowieckich w PZŁ nie było obligatoryjne, to jak postąpiłbyś jako myśliwy? (06.11.2009 - 20.11.2009)
Czy w przypadku, gdybyś stanął przed sądem łowieckim, akceptowałbyć sędziów będących w PRL tajnymi współpracownikami lub funkcyjnymi SB? (05.09.2009 - 12.09.2009)
Jak często spotyksz obecnie nielegalne pozyskiwanie zwierzyny przez myśliwych? (29.09.2008 - 12.10.2008)
Czy Wiesław Szloński i Wiesław Bogan godni są zajmowania funkcji w PZŁ, odpowiednio prezesa OSŁ i ORD w Łomży? (17.02.2009 - 28.02.2009)
Czy Wiesław Konecko powinien pełnić funkcję Przewodn. OKR w Suwałkach? (21.12.2007 - 28.12.2007)
Jakie jest Twoje przekonanie o gwarantowaniu przez organa PZŁ obiektywnego i zgodnego z prawem stanowiska wobec Ciebie, gdybyś tego potrzebował. (30.06.2007 - 16.07.2007)
Na ile okręgów powinna dzielić się struktura Polskiego Związku Łowieckiego (27.11.2006 - 20.12.2006)
Za najlepszy dla siebie kaliber na polowania indywidualne tam gdzie poluję, uważam: (27.01.2006 - 06.02.2006)
Przyjęcia mnie do koła łowieckiego dokonano w następujący sposób: (15.11.2005 - 07.12.2005)
Jak Twoi delegaci na Zjazd Okręgowy reprezentowali swoich wyborców? (03.06.2005 - 01.07.2005)
Czy należy spodziewać się w najbliższych latach zmiany modelu łowiectwa w wyniku: (06.05.2005 - 03.06.2005)
W moim kole sytuacja wiekowa członków rozwija się w następującym kierunku: (30.03.2005 - 06.05.2005)
Na NWZ mojego koła w dyskusji nad rozwią-
zaniami statutu, większość członków była:
(07.03.2005 - 30.03.2005)
Gdybym na Zjeździe Krajowym PZŁ przyjmował nowy statut, to głosowałbym za: (11.02.2005 - 07.03.2005)
Czy używasz na polowaniu własnego psa? (11.01.2005 - 11.02.2005)
Zarząd Główny po nowelizacji ustawy zarządza całym Zrzeszeniem. Jak powinien być powoływany ZG w nowym statucie PZŁ? (08.12.2004 - 11.01.2005)
Ile ma być okręgów wg nowego statutu i jak mają być wybierani łowczowie okręgowi? (08.11.2004 - 08.12.2004)
Czy odstrzał krukowatych jest konieczny dla odbudowy populacji zwierzyny drobnej? (27.10.2004 - 08.11.2004)
Biorąc tuszę zwierzyny grubej na użytek własny kieruję się do lekarza weterynarii: (05.10.2004 - 27.10.2004)
Sprawozdanie roczne, bilans i rachunek wyników zarządu głównego oraz zarządów okręgowych naszego Zrzeszenia: (03.05.2004 - 27.05.2004)
Jakie jest nasze zaangażowanie w strzelectwo myśliwskie (18.04.2004 - 04.05.2004)
Jakie Twoim zdaniem ugrupowanie sejmowe najlepiej zadba o właściwy kształt nowelizowanej obecnie ustawy łowieckiej? (05.04.2004 - 18.04.2004)
Jakimi sukcesami zapisał się dla Ciebie kończący się rok łowiecki: (21.03.2004 - 05.04.2004)
Jaka prasę łowiecką czytają myśliwi? (03.03.2004 - 21.03.2004)
Jak polujemy indywidualnie na lisa? (05.02.2004 - 03.03.2004)
Czy picie alkoholu podczas polowania stało się w moim kole akceptowaną normą? (11.01.2004 - 05.02.2004)
Zasady bezpieczeństwa na polowaniu są przez zarząd i prowadzących polowania zbiorowe w moim kole: (19.11.2003 - 10.01.2004)
ZG PZŁ zamierza wykupić za ca 1.7-1.8 mln zł. grunt pod swoją siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, gdzie urzęduje od wielu lat. (24.10.2003 - 19.11.2003)
W Sejmie jest projekt nowelizacji prawa łowieckiego. Jakich oczekujesz zmian? (30.07.2003 - 24.10.2003)
Reformę PZŁ należy rozpocząć od (23.06.2003 - 30.07.2003)
Państwowa Straż Łowiecka (29.05.2003 - 23.06.2003)
Polowania dewizowe w kołach łowieckich (25.04.2003 - 29.05.2003)
Jaka jest sytuacja finansowa mojego koła (24.03.2003 - 25.04.2003)
Organizacja polskiego łowiectwa po wstąpieniu do Unii (14.02.2003 - 23.03.2003)
Pomoc i współpraca ZO PZŁ z moim kołem (08.01.2003 - 14.02.2003)
Sytuacja w kołach łowieckich (20.12.2002 - 08.01.2003)
Odwiedzają tę stronę (04.12.2002 - 20.12.2002)
Czy pozwolić pisać na Forum tylko osobom (12.11.2002 - 02.12.2002)
Obecna wersja witryny (25.10.2002 - 12.11.2002)

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.