P&H Limited Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500 PLN


Dziennik Portal Wydawnictwo Kontakt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P&H Limited została przejęta na początku 2005 r. przez spółkę Tetra Polska, dotychczasowego wydawcę portalu internetowego www.lowiecki.pl. W ramach przejęcia, portal został przeniesiony do spółki P&H Limited, która stała się jego wydawcą.

Nowy wydawca portalu postanowił rozpocząć wydawanie ogólnopolskiego dziennika o tematyce łowieckiej, w związku z czym zarejestrował w Sądzie Okręgowym w Gdańsku tytuł "Łowiecki", którego redaktorem naczelnym został Piotr Gawlicki, równocześnie prezes spółki wydawniczej P&H Limited. Dziennik jest dostępny w internecie pod adresem dziennik.lowiecki.pl, a zainteresowani mogą go zaprenumerować w formie drukowanej.

Przez rozpoczęcie wydawania ogólnopolskiego dziennika, który ukazuje się codziennie od 1 sierpnia 2005 r., również w niedziele i święta, wzmocniona zostaje reprezentacja problematyki łowieckiej w mediach z pożytkiem dla edukacji przyrodniczej społeczeństwa, lepszego wizerunku łowiectwa oraz wsparcia informacyjnego tak szeregowych myśliwych jak i organów Polskiego Związku Łowieckiego.

W ramach dziennika prowadzimy również dział interwencji prasowych, który zajmować się będzie problemami myśliwych, których nie dało się rozwiązać na drodze wewnątrz organizacyjnej. Korzystając z uprawnień nadanych prawem prasowym będziemy zwracać się do organów naszego Zrzeszenia i kół łowieckich z prośbą o informacje i wyjaśnienia, dotyczące przedstawionych nam spraw, a te najbardziej ważne i znaczące dla szerokich rzesz myśliwych będziemy opisywać w dzienniku. Można do nas pisać, a na pewno nie pozostawimy żadnego myśliwego bez pomocy.

Darz Bór

Piotr Gawlicki
Redaktor Naczelny