strona główna forum dyskusyjne


Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w portalu członków PZŁ www.lowiecki.pl przygotowane zostało przez P&H Limited Sp. z o.o., stanowiąc świadectwo dostrzegania problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe zapisy zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie do listopada 2002 r. Od listopada 2002 r. PZŁ wypowiedział domenę www.pzlowiecki.pl i powstał niezależny portal www.lowiecki.pl

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis PZŁ i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis PZŁ ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas usługach.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie żądanych informacji.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych statystycznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi list e-mail i innych usług świadczonych przez serwis PZŁ.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu PZŁ.

Okazjonalnie witryna PZŁ może wykorzystywać pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień i od uczestników konkursów realizowanych na stronach PZŁ?

Nasz serwis może wykorzystywać formularze zamówień, który umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających, takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; (patrz niżej).

Na naszej stronie WWW będziemy organizować konkursy, w których poprosimy odwiedzających o informacje kontaktowe, takie jak np. adres poczty elektronicznej. Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne, np. w celu przekazania nagrody. Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych (patrz niżej).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis PZŁ nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających, w tym odbiorców i użytkowników list e-mail oraz osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna PZŁ zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Tetra Polska na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Możliwość rezygnacji z otrzymawania informacji

Witryna PZŁ oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.

Kontakty

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie pytań lub uwag pod adres: redakcja@lowiecki.pl.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.