strona główna forum dyskusyjne


REGULAMIN ZAWODÓW

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w I Strzeleckich Mistrzostwach Internautów Łowiectwa . Będzie nam niezmiernie miło gościć Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz ich rodziny i znajomych, na strzelnicy w Osiu w dniu 09.09.2012 r.

Cel i uczestnicy imprezy
 1. Integracja kontaktujących się przez Internet myśliwych, stażystów, sympatyków łowiectwa, strzelectwa i ich rodzin.
 2. Wyłonienie mistrzów internautowych.
 3. Popularyzacja strzelectwa wśród użytkowników portali łowieckich.
Konkurencje

Zawody odbywają się w strzelaniach śrutowych z podziałem na:
 • klasę mistrzowską;
 • klasę powszechną;
W zawodach mogą wziąć udział tylko członkowie PZŁ posiadający pozwolenie na broń oraz stażyści i sympatycy (art.11 pkt 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999), którzy przyjadą na zawody pod opieką członka PZŁ, z którego broni będą strzelać. Nie myśliwych obowiązuje pozytywne zaliczenie szkolenia i egzaminu strzeleckiego, w sobotę 08.09.2010 na strzelnicy w Osiu. Podczas rejestracji trzeba będzie okazać pozwolenie na broń i podpisać regulamin zawodów. Strzelania konkurencji śrutowych przeprowadzone zostaną zgodnie z prawidłami strzelań parcurowych i PZŁ i obejmować będą trzy osie.

Krąg - 20 rzutków w tym 6 dubletów

Oś - 25 rzutków z miejsca

Parkur - 25 rzutków pojedyncze z 5 stanowisk

Klasyfikacje konkurencji śrutowych
 1. W każdej klasyfikacji w klasach, powszechnej i mistrzowskiej - za każde trafienie rzutka 1 pkt.
 2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 70 pkt.
 3. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w każdej z klasyfikacji.
 4. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców od miejsc I do III, odbędzie się dogrywka na specjalnie do tego celu przygotowanej przez sędziego głównego osi.
Sędzia Główny Sędzią głównym zawodów jest Kol. Marek Droszcz.

Program spotkania

Niedziela 09 wrzesień
08:00 - 09:00 przyjazd zawodników
09:00 - 09:45 rejestracja zawodników
09:45 - 10:00 otwarcie zawodów
10:00 - 15:00 strzelania na wszystkich osiach
15:00 - 16:30 poker dobroczynny
16:30 - 17:00 rozdanie nagród
17:00 zakończenie zawodów

Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach

Główny sponsor zawodów "KNIEJA" Kraków - Mariusz Rubiś, który ufundował nagrody :
 • Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie powszechnej:
  Za zajęcie I do III miejsca - puchar + nagrody do wyczerpania

 • Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie mistrzowskiej:
  Za zajęcie I do III miejsca - puchar + nagrody do wyczerpania
Poker dobroczynny - fundatorami pucharu są Jedmar Team i Botang Team

Organizator - dyplomy do 10 miejsca w poszczególnych klasyfikacjach

Pozostałe nagrody będą losowane wśród uczestników zawodów:
 • Nagrody
 • Róg obfitości

  Warunki uczestnictwa
  1. Opłata za udział w zawodach w kwocie 100 zł uiszczamy przed zawodami
  2. Osoby rezygnujące z udziału w imprezie już po dokonaniu wpłaty nie otrzymają ich zwrotu i wpłaty te będą traktowane jako sponsoring zawodów.
  3. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do pełnego podporządkowania się poleceniom organizatorów pod rygorem wycofania z zawodów bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
  4. Każdy uczestnik strzelań ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Podczas rejestracji trzeba będzie podpisać oświadczenie w tej sprawie.
   Inne informacje
  5. Amunicję na zawody należy przywieźć ze sobą.
  6. Ewentualne zakwaterowanie w Ośrodku "Perła" lub za pośrednictwem Marka Droszcza ( tel. 506 185 339 ) w Hotelu "Pod Orłem" w Osiu lub Ośrodek "Gzella" w Tleniu

  Dojazd do strzelnicy

  Jedziemy z Tlenia do Osia około 5km. W Osiu kierunek na Warlubie i po 100 m od ostatnich zabudowań drogą asfaltową w lewo - wszędzie będą kierunkowskazy informacyjne. Dla ogólnego rozeznania załączamy mapkę dojazdu do strzelnicy.

  Organizator imprezy

  Marek Droszcz 506 185 339
  Bogusław Bauer, tel. 697 710 814 ; bogus@lowiecki.pl

 • Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.