strona główna forum dyskusyjneREGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
"I - PUCHAR POLSKIEJ MYŚLIWSKIEJ KOMBINACJI STRZELECKIEJ"


Głównym organizatorem i sponsorem zawodów jest Prezes Międzynarodowego Strzeleckiego Klubu ASTRA - Sergij Isaryk.

I - Celem takich zawodów jest trening strzelecki, przypominający warunki wykonania polowań zbiorowych i indywidualnych, popularyzacja Europejskiego i Światowego Strzelectwa Myśliwskiego, integracja myśliwych oraz sprawdzenie i podniesienie ich umiejętności strzeleckich.

II - Zawody odbędą się na strzelnicy Mirosława Gzeli w Osiu 19.09.2010, początek o godz. 9:00. Zawody mają charakter otwarty, ale uczestniczyć w nich mogą członkowie PZŁ, posiadający aktualną legitymacją członkowską oraz zezwolenie na posiadanie broni, stażyści PZŁ pod nadzorem opiekuna - instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz osoby z zagranicy, posiadający Europejską Kartę Broni i osoby posiadające pozwolenie na broń sportową.

III - Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach :
 1. Open :
 2. Juniorzy do 21 lat;
 3. Seniorzy od 21 do 55 lat;
 4. Weterani powyżej 55 lat;
 5. Kobiety (liczy się wynik w konkurencjach śrutowych)
 6. Lekarzy ( traktujemy to jak I - Mistrzostwa Lekarzy w Polskiej Kombinacji Myśliwskiej )
IV- Klasyfikacja :
Indywidualna i drużynowa (po zgłoszeniu co najmniej 3-osobowej drużyny z jednego Okręgu, Koła Łowieckiego lub Klubu Strzeleckiego, siedem dni przed zawodami ).

V - W przypadku jednakowych wyników w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej - dogrywka na konkurencji ,, dzik z wolnej ręki na 100 m ''-5 strzałów.

VI - Międzynarodowe wymagania do broni kulowej :...sztucer nie może ważyć więcej niż 5 kg; jego całkowita długość maksymalna 1150 mm, minimalny kaliber 222 rem . Jeśli sztucer ma regulowaną bakę i stopkę, to muszą one być zabezpieczone naklejoną taśmą przez organizatora i nie mogą być zmienione parametry kolby podczas zawodów. Optyka do x 12, nie dozwolone sportowe stroje strzeleckie ( kurtki usztywniające). Nie będziemy na razie stosować powyższych przepisów na naszych zawodach, lecz warto dostosować się do wymagań międzynarodowych.

VII - Wpisowe- 100zł

VIII - Nagrody : Puchary , medale we wszystkich klasyfikacjach , nagrody rzeczowe . Puchar Prezesa MSK ASTRA za lepszą kulę , puchar firmy Gzela za lepszy śrut .

I. KONKURENCJE KULOWE :
 1. ROGACZ Z PASTORAŁA "TRÓJNOGA": ( min.kal.222rem. krotność lunety dowolna ) do stojącej tarczy na 100m - 5 strzałów, maksymalna ilość punktów -50.
 2. DZIK Z WOLNEJ RĘKI: ( min.kal.222rem. krotność lunety dowolna ) do stojącej tarczy na 100m - 5 strzałów, maksymalna ilość punktów -50.
 3. LIS - Z POJEDYNCZEGO PASTORAŁA: ( min.kal.222rem. krotność lunety dowolna ) do stojącej tarczy na 100m - 5 strzałów, maksymalna ilość punktów -50. Te trzy konkurencje wykonywane są na trzech stanowiskach kulowych:
  - na pierwszym z pastorału do rogacza,
  - na drugim do tarczy dzika z wolnej reki,
  - na trzecim do tarczy lisa z pojedynczego pastorału, przechodząc z jednego stanowiska na następne.

  Tarcze są oceniane i zaklejane po każdych 5 strzałach. Czas-5 minut na 5 strzałów . Po przekroczeniu limitu czasu sędzia może przerwać strzelanie.

 4. NA STANOWISKU (DZIK W PRZEBIEGU - 50 M) : - do tarczy dzika w biegu z lewej na prawo 5 strzałów. - z prawej na lewo do tarczy zwierzyny płowej 5 strzałów. Ilość przebiegów 10 - (min.kal.222rem. krotność lunety dowolna). Czas-5 min. Maksymalna ilość punktów -100.
 5. DZIK 5-STRZAŁOW Z BRENEKI - 35M W PRZEBIEGU Z PRAWEJ NA LEWO. Dopuszcza się wszystkie rodzaje broni o lufach gładkich (broń bez optyki, może być tylko kolimator). Czas- 5 min. Maksymalna ilość punktów - 50. Razem ilość punktów w konkurencjach kulowych wynosi - 300 .
II. KONKURENCJE ŚRUTOWE :

 1. TRAP
  5- stanowisk, 25 rzutek , czas 30 min, po 5 punktów za trafienie z pierwszego strzału i 3 punkty za trafienie drugim strzałem. Doloty rzutek mogą być zmienione . Kolba broni dotyka ciała pod poziomą linią zaznaczoną na kamizelce strzelca -25 cm poniżej wyobrażonej linii poziomej góry ramienia. Rzutek zostaje wypuszczony na komendę zawodnika. Maksymalna ilość -125 punktów.

 2. POLSKI KOMPAKT
  - 5 stanowisk , 25 rzutek , czas 30 min (punktacja taka sama jak na trapie ). Kolba w dowolnym położeniu.
  Maksymalna ilość - 125 punktów. Rzutek zostaje wypuszczony na komendę zawodnika.
  Razem w śrucie można zdobyć maksymalnie 250 punktów.
  W kombinacji myśliwskiej ogólna ilość - 550 punktów.
Autor regulaminu :
Prezes MSK ASTRA Sergij Isaryk.
Ta wersja regulaminu nie jest ostateczna i może ulec zmianom.
Ostateczny regulamin zostanie ogłoszony przed zawodami .
Sędzia główny zawodów kol. Marek Droszcz .
Telefony do kontaktu :
+ 48 506185339- Marek Droszcz
+48 602-300-570 - Sergij Isaryk


Lista sponsorów :
1. SKS- Mirosław Gzela - Osie ;
2. Prezes MSK ASTRA Sergij Isaryk - Bydgoszcz;
3. Firma "Metaloplastyka" Andrzej Łanowiecki -Wrocław;
4, Stolarnia "Otlewski" , Osie ;
5. Sklep Myśliwski Bukowiecka , Świecie.


Folder do pobrania - PDFSzukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.