strona główna forum dyskusyjne















INSTRUKCJA

 1. Symulator możesz uruchamiać w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy dane nie zostały do niego jeszcze wprowadzone. Symulator poinformuje Cię komunikatami w kolorze czerwonym, co opuściłeś i jakie dane powinieneś jeszcze uzupełnić, żeby uzyskać obraz populacji w określonym horyzoncie czasowym.

 2. Wypełnij parametry tabeli nagłówkowej, zaczynając od tytułu (opcjonalnie), a następnie wpisz liczebność populacji oraz zmień odpowiednio do swoich wymagań parametry podpowiadane defoltowo. I tak od góry: stosunek płci, przyrost zrealizowany, procent odstrzału liczony od przyrostu zrealizowanego, procent odstrzału byków w pierwszej głowie (szpicaki), liczbę lat, na przestrzeni, w których chcesz poznać populację oraz rok kalendarzowy, który uznajesz za pierwszy rok symulacji.

  Rzeczywisty przyrost zrealizowany może być w poszczególnych latach symulacji liczony alternatywnie, w zależności od ustawienia wskaźnika nazwanego "Stały procent płodności łań". Jeżeli wskaźnik ten zostanie ustawiony, to wyliczony na podstawie procentu przyrostu zrealizowanego, procent liczby cieląt do liczby łań w pierwszym roku, będzie stosowany przez wszystkie lata symulacji jako wskaźnik do obliczenia liczby cieląt. Oznacza to liczanie liczby cieląt w każdym roku w zależności od liczby łań, a nie od całej populacji.

  Jeżeli zaś wskaźnik "Stały procent płodności łań" nie zostanie odznaczony, to przyrost liczby cieląt w każdym kolejnym roku symulacji będzie określony przez wprowadzony wyżej procent przyrostu zrealizowanego oraz liczbę wszystkich osobników. Oznacza to liczenie liczby cieląt w każdym roku w zależności od całej populacji w czasie inwentaryzacji, tak jak jest to stosowane w obecnej praktyce tworzenia planów łowieckich.

 3. Kliknij na "Uruchom symulator" (opcjonalnie).

 4. W tabeli SEZON 1 wpisz w wierszu opisanym "Parametry pozyskania" wielkości procentowe odpowiadające udziałowi w odstrzale w roku łań, cieląt i byków, a następnie wielkości procentowe odpowiadające udziałowi w odstrzale byków poszczególnych klas.

 5. Kliknij na "Uruchom symulator" (opcjonalnie).

 6. Program sam wpisze w tabeli SEZON 1 liczbę byków w wierszu opisanym jako "Wielkość populacji", poczynając od pierwszej głowy, aż po 15 głowę. Istnieje przy tym możliwość zmiany liczebności poszczególnych roczników, co będzie mialo wpływ na wyniki w krótkim okresie czasu, ale nie ma wpływu, jeżeli prześledzimy wyniki symulatora w długim okresie, bo po kilkunastu latach nie ma już populacji wyjściowej, a jest nowa pochodząca z założonych parametrów przyrostu i odstrzału.

 7. Kliknij na "Uruchom symulator".

 8. Symulator rozrzuci pozyskanie w klasach wieku byków w sposób przypadkowy. Jeżeli uważasz, że rozrzucenie odstrzału byków nie odpowiada rzeczywistości, to możesz skorygować w tabeli SEZON 1 odstrzały w każdym z roczników wieku byków, dodając lub odejmując (ze znakiem minus) byki odstrzeliwane w danym roczniku.

 9. Kliknij na "Uruchom symulator".

 10. Wszystkie opisane wyżej parametry i wielkości można zmieniać i powtórnie uruchamiać symulator, otrzymując wyniki w poszczególnych latach wynikające z nowych parametrów, jednak po zmianie wielkości populacji po inwentaryzacji lub stosunek liczbowego łań do byków, nie będzie się zgadzała suma byków z poszczególych roczników z suma byków ogółem. Sugeruje się, żeby po zmianie któegoś z dwóch w/w parametrów wyczyśić liczby byków we wszystkich rocznikach.

 11. Kliknij na "Uruchom symulator".

 12. Pod tabelą opisującą populację w każdym kolejnym sezonie pokazywać się mogą komunikaty informujące jak zmieniła się populacja w danym roku w wyniku stosowania parametrów określonych na wstępie. Jeżeli wystąpi w którymś sezonie komunikat "Zerowy stan łań", to symulator się zatrzyma i nie wyświetli już kolejnych sezonów, bo populacja bez łań to populacja skrajnie zredukowana, prowadząca w kolejnych latach do całkowitej redukcji jelenia, gdyż przyrost będzie już tylko zerowy.
Można wstawić do symulatora poniższe dane rzeczywiste populacji jelenia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, przyjęte w konkretnych nadleśnictwach leżących na terenie województwa Pomorskiego:
Nadleśnictwa Kwidzyn - z populacją ustabilizowaną
Nadleśnictwa Kolbudy - z populacją nieustabilizowaną.

Korzystając z tych danych można sprawdzić, czy przyjęte w nadleśnictwach parametry pozyskania gwarantują w okresie np. 16 lat, w pierwszym przypadku utrzymanie populacji ustabilizowanej, a w drugim ustabilizowanie populacji. Liczby byków w poszczególnych rocznikach wieku można oczywiście przyjąć inne, bo inwentaryzacji nie przeprowadza się wg dokładnego wieku byków.

L.p. Parametry opisujące populację Kwidzyn Kolbudy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Liczba osobników podczas inwentaryzacji
Stosunek liczbowy łań do byków
Przyrost zrealizowany (od liczby osobników razem)
Procent odstrzału przyrostu zrealizowanego
Procent pozyskania cieląt w pozyskaniu ogółem
Procent pozyskania łań w pozyskaniu ogółem
Procent pozyskania byków w pozyskaniu ogółem
Procent pozyskania byków w klasie I
Procent pozyskania byków w klasie II
Procent pozyskania byków w klasie III
Ilość byków w 1-szej, 2-giej, 3-ciej i 4-tej głowie
Ilość byków w wieku od 5-tej do 9-tej głowy
Ilość byków w wieku od 10-tej do 15-tej głowy
493
1,25
20%
100%
10%
45%
45%
45%
45%
10%
35, 31, 28, 26
20, 18, 16, 13, 10
7, 5, 4, 3, 2, 1
819
1,99
25%
150%
10%
65%
25%
40%
40%
20%
50, 45, 35, 23
35, 27, 20, 12, 10
6, 5, 3, 2, 1, 0

Otwórz nowe okno symulatora

Jeżeli symulator miałeś już otwarty, to wróć do niego wybierając właściwe okienko na pasku zadań.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.