strona główna forum dyskusyjne

Na NWZ mojego koła w dyskusji nad rozwią-
zaniami statutu, większość członków była:
Przygotowana do dyskusji znając różne propozycję i wybierając świadomie12%
Przygotowana do dyskusji tylko na temat propozycji NRŁ i w większości je poparła 4%
Przygotowana do dyskusji tylko na temat propozycji NRŁ ale dużo w nich zmieniła16%
Nie była w ogóle przygotowana do dyskusji i poparła zaproponowany im statut NRŁ27%
Nie była w ogóle przygotowana do dyskusji, ale poparła rozwiązania inne niż z NRŁ 35%
Wszystkie inne sytuacje, w tym w ogóle nie dyskutowanie statutu lub nie odbycie NWZ6%

Czas trwania: 07.03.2005 - 30.03.2005

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.