strona główna forum dyskusyjne

Zarząd Główny po nowelizacji ustawy zarządza całym Zrzeszeniem. Jak powinien być powoływany ZG w nowym statucie PZŁ?
Przez Zjazd Krajowy i ZG będzie decydował o powołaniu łowczych okręgowych 16%
Przez NRŁ i to ZG będzie decydował o powołaniu łowczych okręgowych 5%
ZG to Łowczowie: Krajowy i Okręgowi, powołani przez Zjazdy: Krajowy i Okręgowe59%
ZG to Łowczowie: Krajowy i Okręgowi, powołani przez Rady: Naczelną i Okręgowe10%
Nie mam zdania na postawione pytanie lub sprawa ta powinna być rozwiązana inaczej10%

Czas trwania: 08.12.2004 - 11.01.2005

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.