strona główna forum dyskusyjne

Sprawozdanie roczne, bilans i rachunek wyników zarządu głównego oraz zarządów okręgowych naszego Zrzeszenia:
Powinny być publikowane i dostępne dla zainteresowanych członków Związku88%
Wystarczy skrótowe sprawozdanie jak zamieszcza je Łowiec Polski6%
Dokumenty te nie muszą być publikowane, bo wystarczy, że zajmuje się nimi NRŁ3%
W ogóle nie interesują mnie te dokumenty lub ich publikacja jest mi obojętna4%

Czas trwania: 03.05.2004 - 27.05.2004

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.