strona główna forum dyskusyjne

Czy aprobujesz proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w ustawie łowieckiej odbierające kołom łowieckim prawo pierwszeństwa do podpisywania nowych umów dzierżawy na dotychczas dzierżawione obwody oraz pozwalające PZŁ na wnioskowanie do wydzierżawiającego o wypowiedzenie kołu umowy dzierżawy obwodu bez zachowania terminu wypowiedzenia?
Absolutnie nie aprobuję, ponieważ takie zmiany działają na niekorzyść kół łowieckich, myśliwych i polskiego łowiectwa83%
Nie aprobuję odebrania kołom prawa pierwszeństwa, ale wnioskowanie PZŁ o wypowiedzenie umowy jest słuszne5%
Nie aprobuję wnioskowania PZŁ o wypowiedzenie umowy, ale odebranie kołom prawo pierwszeństwa jest słuszne2%
Aprobuję oba proponowane rozwiązania, bo działają one na korzyść łowiectwa, w tym na korzyść kół łowieckich i myśliwych7%
Nie mam zdania na ten temat lub jest dla mnie obojętnym, czy te propozycje zostaną przyjęte, czy też nie 3%

Czas trwania: 17.07.2016 - 29.07.2016

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.