strona główna forum dyskusyjne

Przyjęcia mnie do koła łowieckiego dokonano w następujący sposób:
Po złożeniu deklaracji zarząd koła mnie przyjął, nakazując wpłatę wpisowego 69%
Najpierw wpłacone zostało wpisowe, po czym zarząd rozpatrzył moją deklarację5%
W kole jest inny statut niż ramowy, ale procedura była jak w odpowiedzi Nr 1 wyżej5%
W kole jest inny statut niż ramowy, ale procedura była jak w odpowiedzi Nr 2 wyżej0%
Zastosowano inną procedurę lub jestem członkiem niestowarzyszonym PZŁ11%
Jestem stażystą, sympatykiem lub obcym łowiectwu i inie byłem przyjmowany do koła 10%

Czas trwania: 15.11.2005 - 07.12.2005

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.