strona główna forum dyskusyjne

Elektroniczny rejestr zgłoszeń na polowania indywidualne

Oferowany przez redakcję program eKEPI Gospodarka koła posiada moduł książki ewidencji zgłoszeń na polowanie indywidualne eKEPI, pozwalający na dokonywanie wpisów do książki zdalnie, poprzez:

  1. komputer, tablet, smartfon działający w Internecie;
  2. prostą w obsłudze inforlinię telefoniczną, pytającą o czynności, które dzwoniący chce wykonać w książce
  3. wiadomości SMS z telefonów komórkowych
  4. aplikacja eKEPI na smarfony z systemem Android i iOS (iPhone)
. Książka jest w pełni zintegrowana z pozostałymi modulami i nie tylko, jak moduły łowczego i skarbnika, ułatwia prace członkom zarządu, ale przede wszystkim jest ułatwieniem dla wszystkich członków koła. Koniec z dyskusją gdzie książka ma być wyłożona, żeby jak najłatwiej do niej dojechać, koniec z problemem zmiany rejonu lub nawet obwodu polowania, kiedy w miejscu zapisania nie widać szans na spotkanie zwierzyny, a książka jest 15 km dalej i w końcu koniec z obawą, że ostatniego byka czy rogacza w planie strzeli dwóch, czy nawet więcej równocześnie polujących w obwodzie myśliwych.

PZŁ wycofał się juz z zarzutów, że elektronicznej książki ewidencji nie można używać, gdyż prawo wymagana książki papierowa, chociaż nasza książka umożliwia wersję papierowej, do której zgłoszenia nadchodzą elektronicznie. Jednak nie komputer jest podstawowym narzędziem do wpisania się na polowanie do książki. W naszej książce najwygodniejszym w obsłudze kanałem dostępu do książki jest aplikacja eKEPI na smarfony. Przez nią można się zapisywać się, wypisywać, wpisywać strzelona zwierzynę i oddane strzały, czy też sprawdzać, kto gdzie w dannej chwili poluje. Aplikacja daje również bieżącą informację co pozostało jeszcze w planie łowieckim do strzelenia, oferuje mapy obwodów, w tym możliwość nawigacji do urządzeń łowieckich, a nawet umożliwi znalezienie myśliwego, który potrzebuje pomocy, jezeli ten włączy w aplikacji opcję swojej lokalizacji. Obok przykładowy ekran aplikacji informujący o rejonach zajętych i wolnych oraz dający możliwość wyświetlenia wszystkich myśliwych obecnych w obwodach i zaawansowania wykonania planu pozyskania w poszczególnych obwodach koła. Rejon w kolorze zielonym, to rejon na który myśliwy się wpisał, a ten w kolrze żółtym, to rejon zajęty przez innych myśliwych. Pozostałe rejony sa wolne. Oprócz tego widać na ekranie przyciski w kolorze pomarańczowym. Dotknięty przycisk "Wpisani do książki" wyświetli wszytskich polujących myśliwych w obwodach z podaniem obwodu i rejonu, na których są zapisani. Dotknięcie przycisków "Plan" wyświetli plan pozyskania wszystkich gatunków zwierzyny na wybranym obwodzie z podaniem ile sztuk jest już odstrzelona i ile pozostało do odstrzelenia. Wybranie przyciski "Mapa" wyświetla mapę obwodu z granicami rejonów oraz urzadzeniami łowieckimi. Aplikacja eKEPI jest bezpłatna przez miesiąc, a potem użytkownik sam decyduje, czy zechce płacić 2,50 zł/m-c, czy też zrezygnuje, choć dalej będzie mógł sprawdzać w tej aplikacji jakie rejony są w danej chwili wolne. Aplikacja dostępna na GooglePlay oraz na App Store (Apple), gdzie jest napisane o niej więcej.

Nie każdy myśliwy posiada smartfona, ale każdy umie posługiwać się telefonem stacjonarnym lub komórkowym i prawdopodobnie umie wysyłać wiadomości SMS, które są najprostrzym sposobem na wpisanie i wypisanie sie z książką i wpisanie strzelonej zwierzyny oraz strzałów. Np. wysłanie SMS-u z literą W wypisze z książki po zakończeniu polowania, a litera K spowoduje skasowania błędnie wprowadzonego wpisu w ustalonym przez koło czasie, np. w ciągu 5 min. od wpisu. Wiadomości SMS mogą też służyć członkom koła do uzyskiwania informacji o zapisach w książce, poprzez wysyłanie ze swoich telefonów komórkowych zapytań SMS w formie jednej litery na dedykowany numer telefonu, z którego otrzymają zwrotnie informację o wolnych rejonach w obwodzie, obecności innych członków koła w konkretnych rejonach, czy informację, ile jeszcze sztuk danego gatunku zwierzyny pozostało w planie do strzelenia. Również na swój telefon komórkowy otrzymają automatycznie informację o wykonaniu planu dla danego gatunku w momencie, w którym inny myśliwy wpisze do książki właśnie co strzelonego ostatniego byka, czy rogacza z planu. I jeszcze rzecz najważniejsza, każda czynność w książce dokonana przez myśliwego jest potwierdzana, w tym wiadomością SMS na jego telefon komórkowy wpisany do danych koła, przez co ma on potwierdzenie, że jego wpis został dokonany i znajduje się w książce.

Komunikacja SMS w programiu umożliwia zarządowi koła całkowitą rezygnację z korespondencji listowej do członków koła, bo komunikaty, zawiadomienia, informacje do wszystkich i do poszczególnych członków koła zarząd wysyła bezpośrednio na telefony komórkowe członków, a dzisiaj już każdy myśliwy ma taki telefon. Łatwość takiej korespondencji i oszczędności na znaczkach pocztowych, bo takie SMS-y nic dodatkowo koła nie kosztują, to dodatkowa wymierna korzyść ze stosowania naszego programu.

Tak jak i w książce papierowej, wpisy do książki może za myśliwego polującego zrobić inny myśliwy, a wówczas potwierdzenia wpisów w książce otrzymają obaj: myśliwy zgłaszający wpis oraz myśliwy wpisywany.

Infolinia telefoniczna zapytuje się myśliwego o czynności, jakich chce dokonać w książce, na które myśliwy odpowiada wybierając odpowiedznia cyfrę na klawiaturze. Poniżej można odsłuchać jak infolinia rozmawia z myśliwym podczas WPISU do książki rozpoczęcia polowania oraz podczas WYPISU z książki po zakończeniu polowania. Oprócz tych czynności można przez telefon wpisać strzeloną zwierzynę oraz oddane strzały i to kilkakrotnie na tym samym wpisie oraz skasować błędny wpis w tym samym przedziale czasowym jak przez wiadomość SMS. Proszę kliknąć przycisk "play" na wybranym odtwarzaczu.

WPIS
Get Adobe Flash player
WYPIS
Get Adobe Flash player

Użycie własnego telefonu komórkowego ułatwia zapisy przez infolinię, bo wówczas program identyfikuje dzwoniącego na podstawie jego numeru telefonu. Podobnym ułatwieniem jest korzystanie przez koło z modułu łowczego naszego programu, bo wówczas bez podawania numerów odstrzałów, program wie jaki numer odstrzału wpisać myśliwemu do książki, albo uniemożliwi wpis na polowanie, jeżeli myśliwy nie ma ważnego odstrzału.

A co ma z takiej książki zarząd koła, czy np. łowczy? On wie, nie wychodząc z domu i zaglądając od czasu do czasu na ekran swojego komputera lub smartfonu, albo wysyłając pytające SMS-y, kto gdzie poluje, kiedy zmienia rejon lub obwód polowania i co właśnie strzelił. Podobny dostęp do książki otrzymuje od koła nadleśnictwo, zgodnie z dyspozycją § 23 ust. 5 rozporządzenia MŚ, ale będzie to dostęp tylko do odczytu.

Książka może działać niezależnie od pozostałych modułów naszego programu, a jej eksploatację można rozpocząć w dowolnym momencie roku gospodarczego, zarzucając wówczas książkę papierową.

Koła, które chciałyby skorzystać jeszcze w roku 2017/18 z książki, otrzymają ją bezpłatnie na okres styczeń - marzec 2018 r. Zainteresowanych bardziej szczegółową informacją na temat tej promocji prosimy o kontakt z redakcją:

Email: gawlip@tetra.pl Telefon: 58 340 9292

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.