strona główna forum dyskusyjne
  


Czwarte wspólne polowanie użytkowników portalu www.lowiecki.pl Sieraków Wlkp. 1 - 3 grudnia 2006 r.

Wersja do wydruku
Cel imprezy

 • Wspólne polowanie na gęsi myśliwych z różnych stron Polski.
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności łowieckich wśród myśliwych.
 • Integracja myśliwych i sympatyków łowiectwa związanych z portalem www.lowiecki.pl
 • Promocja dziennika "Łowiecki" dziennik.lowiecki.pl

 • Polowanie

  Polowanie zbiorowe na gęsi w obwodzie KŁ Nr 45 "BAŻANT" w Chrzypsku Wielkim, odbędzie się w terminie 1 - 3 grudnia 2006 roku. Myśliwi polować będą w grupach, wzdłuż dróg przecinających trasy przelotowe gęsi, podczas 4 wyjść: w piątek wieczorem, w sobotę rano i wieczorem oraz w niedzielę rano, pod kierownictwem prowadzących polowanie. Strzelone gęsi będzie można oddać do skubania za dodatkową opłatą.

  Uczestnicy polowania zobowiązani są zarejestrować się u organizatorów po przyjeździe, przedstawiając ważną legitymację PZŁ i pozwolenie na broń.

  Na polowanie można przyjechać z psem. Psy będą mogły przebywać w hotelu.

  Zapisów na polowanie dokonuje się przez stronę internetową, w terminie do godz. 12:00 dnia 16 października. Zapisywać może tylko osoba zarejestrowana w portalu, przy następujących ograniczeniach:
 • osoby zarejestrowane do dnia 24 września br. mogą zapisać siebie i tylko jedną osobę;
 • osoby zarejestrowane po dniu 24 września br. mogą zapisać tylko siebie.
 • Zapisywać się należy bez zwłoki, ponieważ liczba uczestników, którą organizatorzy mogą przyjąć jest ograniczona do 100 osób polujących.

  Osoba zapisująca musi zdecydować się, które z dwóch polowań portalu wybrać, bo będzie mogła zapisać siebie i ewentualnie jedną dodatkową osobę tylko na jedno z tych polowań. Możliwość zapisania się również na drugie polowanie może wystąpić, jeżeli do dnia 30 października nie będzie kompletu na obu imprezach.

  W przypadku rezygnacji z przyjazdu prosimy skasować swój wpis, co umożliwi zapisanie się innym na zwolnione miejsce. W przypadku konieczności dokonania ewentualnych zmian w szczegółach swojego zapisu na polowanie, można prosić redakcję o uaktualnienie lub po prostu skasować swój wpis i dokonać powtórnego zapisu.

  W sobotę wieczorem po polowaniu odbędzie się bankiet integracyjny, podczas którego przewidujemy konkurs wiedzy łowieckiej z nagrodami.


  Nagrody i pamiątki

  Oprócz oczywistej przyjemności jaką jest możliwość polowania na gęsi, przewidujemy nagrody dla:
  1. króla polowania, który strzeli najwięcej gęsi w ciągu wszystkich wyjść. Przy równej ilości strzelonych gęsi decyduje mniejsza ilość oddanych strzałów;
  2. pudlarza polowania, który najlepiej popisze się w tej konkurencji w ciągu planowanych wyjść;
  3. uczestnika, który dla udziału w imprezie odbył najdłuższą drogę, liczoną w linii prostej od miejsca jego zamieszkania do Sierakowa Wlkp.;
  4. zwycięzców konkursu wiedzy łowieckiej;
  5. najstarszego i najmłodszego wiekiem myśliwego uczestnika polownia;
  6. najstarszeggo i najmłodszego stażem w PZŁ myśliwego uczestnika polowania;
  7. osoby zapisanej na polowanie jako pierwsza.

  Królowie, vice-królowie oraz pudlarze z każdego z czterech wyjść otrzymają medale pamiątkowe.

  Każdy z uczestników imprezy odbierze po przyjeździe identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz swoim nick'iem z Forum, jeżeli jest na nim zarejestrowany.

  Każdy uczestnik imprezy otrzyma znaczek pamiątkowy przygotowany specjalnie z tej okazji, tak jak na wszystkich imprezach organizowanym przez redakcję portalu.

  Możliwe będą również inne nagrody, ale to zależeć będzie od sponsorów imprezy, o czym niżej.


  Sponsorzy imprezy

  Nie przewiduje się sponsorów instytucjonalnych, oprócz sponsora tytularnego, którym jest Redakcja portalu. Przyjmnujemy jednak indywidualne zgłoszenia uczestników polowania, którzy mogą ufundować dodatkowe nagrody lub wesprzeć organizatorów wpłatami gotówkowymi. W ten sposób uatrakcyjniona zostanie cała impreza. np. przez ufundowanie nagród rzeczowych losowanych podczas bankietu integracyjnego. Sponsorów nie dotyczy warunek zapisywania się do 16 października tylko na jedno polowanie.

  Zainteresowani imprezą sponsorzy proszeni są o kontakt z redakcją www.lowiecki.pl.


  Koszty udziału

  Opłata za udział w tym dwudniowym polowaniu jest zróżnicowana w zależności od czasu polowania oraz tego, czy osoba zapisana była zarejestrowanym do 24 września br. użytkownikiem portalu, czy też zarejestrowała się po 24 września br. lub jest osobą zgłoszoną przez zarejestrowanego użytkownika portalu. Szczegółowe ceny uczestnictwa w polowaniu wynoszą:

  1. dwa dni polowania dla osób zarejestrowanych w portalu do 24/09/06:                   40 zł.
  2. dwa dni polowania dla osób niezarejestrowanych w portalu do 24/09/06:             60 zł.
  3. jeden dzień polowania dla osób zarejestrowanych w portalu do 24/09/05:            30 zł.
  4. jeden dzień polowania dla niezarejestrowanych w portalu do 24/09/06:                 40 zł.
  5. niepolujący, zapisani samodzielnie i zarejestrowani w portalu do 24/09/06:         10 zł.
  6. niepolujący, zapisani samodzielnie i niezarejestrowani w portalu do 24/09/06:    20 zł.

  Osoby towarzyszące, zapisane przez osoby zarejestrowane w portalu, które nie uczestnicą w polowaniu wnoszą opłatę w wysokości 10 zł., niezależnie od tego, czy przyjadą na jeden, czy dwa dni.

  Osoby zapisane wnoszą opłatę udziału w polowaniu, wraz z kosztem wybranej opcji zakwaterowania, przelewem na podane niżej konto bankowe, w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 16 października br. Osoby, które nie wpłacą w tym terminie zostaną skreślone z listy, wraz z zapisanymi przez siebie osobami towarzyszacymi. To samo dotyczyć będzie osób, które wpłacą mniejsze kwoty, niż wynikające z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi to zapisy innym osobom, które będą mogły to zrobić między 20 i 30 października, z terminem wpłaty do końca miesiąca. Wpłaty w gotówce na miejscu nie będą przyjmowane.

  Wpłaty za polowanie dokonane przelewem bankowy nie będą zwracane, nawet w pyrzypadku wcześniejszej rezygnacji. Wpłaty od osób, które zrezygnują wcześniej lub nie przyjadą na imprezę będą traktowane jako wpłaty sponsorów indywidualnych.

  Pełną opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić równocześnie z wpłatą za udział, na niżej podane konto bankowe. Szczegóły na stronie zakwaterowania i wyżywienia.
  Konto bankowe na wpłaty opłat za polowanie wyszczególnionych wyżej oraz za zakwaterowanie i wyżywienie jest nastepujące:

  Beneficjent: Józef Abramowicz
  Konto: 87 1090 2561 0000 0001 0240 7688
  Bank Zachodni WBK S.A. O/Żary,
  z dopiskiem "polowanie na gęsi" i informacją kogo wpłata dotyczy. Wpłaty nie określające kogo dotyczą, nie będą przydzielena żadnej osobie zapisanej i będą traktowane jako bezzwrotne wpłaty sponsorskie.

  Gospodarze imprezy

  Kierownikiem i najwyższą instancją wobec wszystkich uczetników imprezy jest redaktor portalu
  kol. Albin Wierzbicki Alus, tel. kom. 604 248 608, email: alus@lowiecki.pl
   
  Za stronę organizacyjną odpowiadają:
   
  Józef Abramowicz, ajwa
  tel. kom. 604 579 049
  abramowiczj@poczta.onet.pl
  Redakcja www.lowiecki.pl
  tel. (058) 340 9292
  webmaster@lowiecki.pl


  Wróć do strony głównej polowania w Sierakowie Wlkp.

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.