strona główna forum dyskusyjne
  


ZAWODY W STRZELANIU DO RZUTKÓW
"TURNIEJ DUBLETÓW O POŁCZYŃSKĄ FLINTĘ"


MIEJSCE: Strzelnica w Łężku koło Połczyna Zdroju TERMIN:25 sierpnia 2006 r. (piątek) / 26 sierpnia 2006 r. (sobota) UCZESTNICY:Zawodnicy indywidualni WPISOWE:50,- zł. od osoby OPIS KONKURENCJI:
 1. PRZELOTY - strzały śrutem do nadlatujących rzutków podwójnych: po dwa dublety ze stanowisk nr 1. i 3. oraz jeden dublet ze stanowiska nr 2. Rzutek podawany za rzutkiem co najmniej 5 m, skierowane mniej więcej nad środkowe stanowisko.
 2. OŚ MYŚLIWSKA - strzały śrutem do odlatujących rzutków podwójnych: po dwa dublety ze stanowisk nr 1., 2., 3., 4. i 5. Zzutek podawany za rzutkiem co najmniej 5 m, mniej więcej na tej samej wysokości i mniej więcej w kierunku zbliżonym do osi strzelnicy.
 3. KRĄG MYŚLIWSKI - strzały śrutem do przelatujących rzutków podwójnych: po jednym dublecie ze stanowisk nr 1. i 7. z dowolną kolejnością strzelanych rzutków oraz po dwa dublety ze stanowisk nr 2., 3., 5. i 6. z obowiązującą kolejnością strzelanych rzutków - raz prawy-lewy, raz lewy-prawy. Tory lotów rzytków tradycyjne, na wysokości ok. 4,5 m w miejscu ich krzyżowania się.
PRZEBIEG ZAWODÓW (strzelanie w grupach 6-sobowych):
25.08.2006 - piątek
14.00 - przyjazd uczestników, zapisy
14.30 - oficjalne otwarcie turnieju, omówienie regulaminu i zasad strzelania
15.00 - 16.30 strzelanie grup I i II (numery 1 - 12)
16.30 - 18.00 strzelanie grup III i IV (numery 13 - 24)
18.00 - 19.00 strzelanie grupy V (numery 25 - 30)

26.08.2006 - sobota:
9.00 - 10.30 strzelanie grup VI i VII (numery 31 - 42)
10.30 - 12.30 strzelanie grup VIII i IX (numery 43 - 54)
12.00 - 13.30 strzelanie grup X i XI (numery 55 - 66)
13.30 - 15.00 strzelanie grup X i XI (numery 67 - 78)
17.00 (Połczynie Zdrój - rynek) - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów

ZASADY REGULAMINOWE I OCENA STRZAŁÓW:
 • wg prawideł strzeleckich Polskiego Związku Łowieckiego
 • rzutek uznaje się za trafiany jeśli wyraŸnie widoczny jest co najmniej jeden odprysk
 • przy trafionych jednocześnie rzutkach pierwszym strzałem powtarza się dublet (chyba, że zawodnik chce, by zaliczyć mu trafienie tylko jednego rzutka)
 • przy trafionych jednocześnie rzutkach drugim strzałem uznaje się trafienie jednego rzutka
 • jeżeli jeden z rzutków wyjdzie rozerwany, lub nie zostanie przyjęty z uwagi na nieprawidłowy lot, albo nastąpi niewypał z winy amunicji powtarza się dublet (chyba, że zawodnik, który trafił pierwszego rzutka, chce by uznać mu jedno trafienie)
 • można zawsze strzelać dwa razy do tego samego rzutka / na kręgu myśliwskim wymuszona kolejność strzelań dotyczy tylko pierwszego rzutka
 • zawodnik, który na kręgu myśliwskim pierwszym strzałem rozbije nie tego rzutka, którego powinien i nie odda drugiego strzału może powtórzyć dublet, i jeśli strzeli w nim oba rzutki, to zalicza mu się jedno trafienie
 • przy równej ilości punktów o pierwszym miejscu w zawodach decyduje baraż na osi myśliwskiej (10 dubletów), a jeśli baraż ten nie da rozstrzygnięcia, to powtarza się go do pierwszej przewagi na stanowisku / o kolejności strzelań w barażu decyduje losowanie
 • przy równej ilości punktów o pozostałych miejscach decydują kolejno: lepszy wynik na kręgu myśliwskim, lepszy wynik na osi myśliwskiej, mniejsza ilość strzelonych dubletów (czyli tym samym mniejsza ilość podwójnych pudeł)
KATEGORIE TURNIEJU:
Wielobój indywidualnie w klasie otwartej NAGRODY:
I miejsce - broń myśliwska
I - III miejsce - puchary
I - X miejsce - nagrody, dyplomy
inne     - nagrody niespodzianki
- nagroda dla najlepszego seniora (od 51 roku życia)
- nagroda dla najlepszego juniora (do 20 roku życia)
KONTAKT I ZAPISY:
Włodzimierz Pilarz
- tel. dom/praca - 94 3662618,
- komórka - 604292338
- adres: Łężek 8/1, 78-320 Połczyn Zdrój
UWAGI:
 • ilość miejsc ograniczona do: 25.08.2006 (piątek) - 30 strzelców, 27.08.2005 (sobota) - 48 strzelców
 • strzelający w sobotę moga mieć pogorszone warunki z uwagi na słońce (osie strzeleckie skierowane są w kierunku wschodnim)
 • zawodnicy przed i po strzelaniu (które będzie trwało około 1,5 godziny) będą mogli uczestniczyć w innych imprezach łowieckich zorganizowanych w tym czasie na terenie Połczyna Zdroju (jarmark, prezentacje, wystawy, konkursy, pokazy, występy i koncerty, filmy, itp.)
 • wszystkie rzutki są puszczane ręcznie, mogą więc wystąpić różnice w torach lotów (np. drugi rzutek będzie podążać za pierwszym raz 5m, a raz 10m, mogą zdarzyć się nierówne odchylenia między torami rzutków, rzutki z budek na kręgu mogą zostać podane w niewielkim odstępie czasowym, itp.), które muszą być przez strzelających tolerowane
 • przy rażących nieprawidłowościach w odległościach , torach, czy czasie wypuszczenia rzutków sędzia może na wniosek zawodnika, który nie przyjął co najmniej drugiego rzutka - powtórzyć dublet
 • wszystkie rzutki podawane są na komendy "daj!", komendy należy podawać głośno, tak, by słyszeli je pulerzy znajdujący się przy wyrzutniach
Wróć do strony głównej VI Ogólnopolskich Spotkań Łowieckich "DARZ BÓR" 2006

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.