strona główna forum dyskusyjneAKCJA CHARYTATYWNA

Kiedy ból jest wielki, najlepszym pocieszeniem jest milczenie - mówił ks. Andrzej Falkowski przy trumnie Renaty Deniziak do jej dzieci, 16-letniej Ani, 15-letniego Sebastiana, 11-letniej Kasi i najmłodszej 7-letniej Oli. Dzieci są pełnymi sierotami. Ojciec zmarł w 2002 r. Ale my nie musimy milczeć - możemy im pomóc.

Jeszcze niedawno była to szczęśliwa rodzina, lecz los bywa okrutny - dzisiaj dzieci zostały same. Społeczeństwo miasteczka, aby ustrzec dzieci przed wyrwaniem ze znanego im środowiska i tułaczką po domach dziecka, podjęło się próby stworzenia im namiastki rodziny - rodziny zastępczej. Opiekę prawną nad dziećmi sprawuje przyjaciółka ich mamy - Pani Aniela.

Nie trzeba dodawać, że pozbawiona ojca i matki czwórka dzieci, nie ma łatwych warunków materialnych, ale nie przeszkada im to w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Najstarsza Ania jest laureatką Olimpiady z Chemii i Biologii. Sebastian z sukcesami interesuje się informatyką, a młodsze Kasia i Ola starają się im dorównać. Dorzućmy więc i my naszą cegiełkę, rodziców im nie zastąpimy, ale możemy ich wesprzeć materialnie, aby dzięki ludziom dobrej woli mogły zdobyć należyte wykształcenie - jako ich życiowy kapitał.

Redakcja postanowiła pomóc dzieciakom i zaproponować uczestników zawodów w Ciechanowcu zebramie kwotę nie mniejszych, niż wpłacili uczestnicy zeszłorocznych zawodów w Nowogardzie. Było tego wówczas 5,509.00 zł., a wraz z dochodami z pokera na osi i licytacji przedmiotów otrzymanych od sponsorów, zebrano wówczas kwotę 25,710.50 zł. Zebrane środki pozwolą na zakup wyposażenia nowego mieszkania, które staraniem burmistrza i mieszkańców Ciechanowca, zostanie tym dzieciom kupione, a poza tym dać trochę dziecięcej radości, np. z rowerów tak potrzebnych na wakacjach i innych drobnych rzeczy ciągle brakujących tej biednej rodzinie.

Tym, którzy nie biorą udziału w zawodach w Ciechanowcu, redakcja umożliwia zadeklarowanie wpłat na konto Ani, Sebastiana, Kasi i Oli, poprzez formularz poniżej. Osoby zapisujące się na zawody, takiej samej deklaracji mogą dokonać na formularzu zgłoszeniowym na zawody. Na ten cel charytatywny przeznaczone zostaną również środki zebrane z pokera Admina oraz ze sprzedaży przedmiotów zaeklarowanych przez sponsorów.
Firma , zadeklarowała już przedmioty do licytacji na cel charytatywny o wartości ca 10,000 zł., a oczekujemy, że inni sponsorzy również nie przejdą obojętnie wobec tych czterech sierot i dzięki ich oraz uczestników zawodów zaangażowaniu, dzieciakom zostanie w pełni urządzone mieszkanie.

Dotychczas zebrano już wpłaty o łącznej wysokości 3 140 zł. Wpłaty zadeklarowanych kwot wnosi się, do dnia 28 kwietnia br., na następujące konto bankowe:

Beneficient: Iwona Leoniuk-Wińska,
Bank:           Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu,
Konto nr:     34 8749 0006 0004 3052 3000 0030 z dopiskiem "Sieroty".

Każda inna forma pomocy czwórce sierot z Ciechanowca zostanie na pewno również przyjęta i w tej sprawie można kontaktować się z redakcją lub gospodarzem zawodów w Ciechanowcu:
Iwona Leoniuk-Wińska, tel. 0 601302482
iwona.lw@poczta.onet.pl

Formularz deklaracji wpłaty

Zgłaszający:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania:
 Cel charytatywny:  podaj deklarowaną kwotę  wpłata anonimowa


Wróć do strony głównej zawodów w Ciechanowcu


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.