strona główna forum dyskusyjne
   Rozliczenie środków zebranych na cel charytatywny przy okazji zawodów portalu

Deklaracje użytkowników portalu na czwórkę pełnych sierot z Ciechanowca   3,110.00 zł.
1 Wpłaty z deklaracji użytkowników portalu "Łowiecki" na rzecz czwórki pełnych sierot w Ciechanowcu 2,490.00 zł.  
  11 zarejestrowanych użytkowników portalu, nie opłaciło swojej deklaracji wpłaty charytatywnej   620.00 zł.
2 Dodatkowe niedeklarowane wpłaty przelewami na cel charytatny 195.00 zł.  
3 Piotr Gawlicki, Admin, zamiast pucharu w pokerze na zawodach w Ciechanowcu 300.00 zł.  
4 Przychód z pokera Admina na zawodach w Ciechanowcu 490.00 zł.  
5 Z licytacji lunety Zeiss 3-12 x 50 (krzyż 60) 4,100.00 zł.  
6 Z licytacji lornetki Zeiss 8 x 56 Diatel 3,400.00 zł.  
7 Z licytacji lunety Zeiss 7 x 50 Classic 2,400.00 zł.  
8 Z licytacji nalewki Alusia z podpisami uczestników 300.00 zł.  
9 Z licytacji nagród przekazanych przez uczestników zawodów i redakcję 1,180.00 zł.  
10 Wpłata od 2 członków KŁ Rogacz w Ciechanowcu 100.00 zł.  
  Razem środki zadedykowane czwórce pełnych sierot z Ciechanowca   14,995.00 zł.
  Zakup 3 rowerów i fotograficznego aparatu cyfrowego   2,063.00 zł.
  Przekazano "Stowarzyszeniu Rodzina" na rzecz Ani, Sebastiana, Kasi i Oli Niemyjskich z Ciechanowca podczas bankietu po zawodach dnia 3 maja 2008 r.   9,870.00 zł.
  Przekazano "Stowarzyszeniu Rodzina" na rzecz Ani, Sebastiana, Kasi i Oli Niemyjskich z Ciechanowca przelewem w dniu 9 czerwca 2008 r.   3,062.00 zł.
  Pozostały z rozliczenia akcji charytatywnej   0.00 zł.
  Suma środków zebrana na cel charytatywny przy okazji zawodów portalu w Ciechanowcu 14,995.00 zł.  

Wróć do strony głównej zawodów w Ciechanowcu