strona główna forum dyskusyjne


  IX Polowanie użytkowników portalu www.lowiecki.pl na gęsi Ośno/Słubice,  25 - 27 listopada 2011 r.

Wersja do wydruku
Cel imprezy

 • Polowanie na gęsi myœliwych zapisanych na polowanie
 • Spotkanie się i wymiana doświadczeń myśliwych z różnych stron Polski.
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności łowieckich wśród myśliwych.
 • Integracja myśliwych i sympatyków łowiectwa związanych z portalem www.lowiecki.pl
 • Promocja dziennika "Łowiecki" dziennik.lowiecki.pl

 • Organizacja polowania

  Polowanie zbiorowe na gęsi, organizowane przez portal www.lowiecki.pl po raz dziewiąty, odbędzie się w dniach 25 - 27 listopada 2011 roku. Udane w ostatnie dwa lata polowania na gęsi organizowane w dwóch kołach województwa lubuskiego: KŁ "Knieja" z Ośna Lubuskiego oraz KŁ "Bór" ze Słubic, pozwalają na powtórzenia tego polowania w bieżącym roku. Przypominamy, że oba w/w koła mają obwody w bezpośredniej bliskości zalewu w Słońsku i gwarantują, że jeżeli tylko na zalewie będą gęsi, to wszyscy uczestnicy polowania powinni być zadowoleni z ilości oddanych strzałów i strzelonych gęsi.

  Myśliwi polować będą w dwóch grupach, utworzonych na podstawie miejsc zakwaterowania i osób polujących bez zakwaterowania. Każda z grup jednego dnia polować będzie na terenie obwodu KŁ "Knieja" z Ośna Lubuskiego, a drugiego na terenie obwodu KŁ "Bór" ze Słubic. W ten sposób każdy z uczestników polowania będzie polował jednego dnia w jednym, a drugiego dnia w drugim kole. Każda z grup będzie miała w ciągu dwóch dni 2 wyjścia: w sobotę rano oraz w niedzielę rano, polując od godz. 6:00 do godz. 12:00 - 13:00. Strzelone gęsi będzie można oddać do skubania za dodatkową opłatą 20 zł. od sztuki.

  Organizatorzy zabezpieczają dla zainteresowanych transport do i z łowiska wynajętymi Honkerami. Każdego dnia trzeba będzie przejechać kilkadziesiąt kilometrów, w tym również po drogach polnych, a nie wszyscy mają odpowiednie samochody, albo nie chcą ich używać podczas polowania. Do Honkera wchodzi 9 myśliwych plus kierowca. Opłata za ten transport wynosi 35 zł. za dzień polowania od osoby. Honkery będą zabierały myśliwych spod Motelu "Modrzew" w Ośnie Lubuskim o godz. 6:00 w sobotę i niedzielę. W piątek wieczorem odbędzie się odprawa uczestników polowania w Motelu "Modrzew".

  Uczestnicy polowania zobowiązani są zarejestrować się u organizatorów po przyjeździe, przedstawiając ważną legitymację PZŁ i pozwolenie na broń. Każdy uczestnik polowania zobowiązany jest posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania

  Na polowanie można przyjechać z psem. Psy będą mogły przebywać w niektórych lokalizacjach zakwaterowania, o czym więcej w informacji o zakwaterowaniu.

  Zapisy na polowanie

  Zapisów na polowanie dokonuje się przez stronę internetową. Zapisy zakończą się o godz. 16:00 dnia 4 listopada 2011 r.

  Zapisywać na polowanie może tylko osoba zarejestrowana w portalu, przy następujących ograniczeniach wynikających z daty ogłoszenia na Forum terminu polowania:

 • osoby zarejestrowane do dnia 6 października br. mogą zapisać siebie i dwie osoby dodatkowe;
 • osoby zarejestrowane po dniu 6 października br. mogą zapisać tylko siebie.
 • Zapisywać się należy bez zwłoki, ponieważ liczba uczestników, którą organizatorzy mogą przyjąć jest ograniczona do:

 • 100 osób polujących, w tym osoby towarzyszące myśliwym w terenie polowania;
 • 65 osób zakwaterowanych;
 • Wszystkie osoby towarzyszące myśliwym, które będą udawały się w teren polowania z myśliwymi, wnoszą pełną opłatę za udział w polowaniu i muszą zagwarantować sobie transport własny lub zarezerwować go u organizatorów (Honkery). Osoby te wliczane są do limitu osób polujących.

  W przypadku rezygnacji z przyjazdu prosimy skasować swój wpis, co umożliwi zapisanie się innym na zwolnione miejsce. W przypadku konieczności dokonania ewentualnych zmian w szczegółach swojego zapisu na polowanie, można prosić redakcję o uaktualnienie lub po prostu skasować swój wpis i dokonać powtórnego zapisu.

  W sobotę 26 listopada wieczorem, o godz. 18:00, odbędzie się bankiet integracyjny.

  W przypadku braku kompletu 100 osób polujących do dnia zakończenia zapisów lub braku wpłat na koncie bankowym od osób zapisanych, do dnia 7 listopada 2010 r., powstanie możliwość otworzenia zapisów powtórnie, umożliwiając zapisanie się każdemu zainteresowanemu i zarejestrowanemu w portalu, bez ograniczeń ilościowych osób zapisywanych.


  Nagrody i pamiątki

  Oprócz oczywistej przyjemności jaką jest możliwość polowania na gęsi, przewidujemy nagrody dla:
  1. króla polowania, który strzeli najwięcej gęsi w ciągu wszystkich wyjść. Przy równej ilości strzelonych gęsi decyduje mniejsza ilość oddanych strzałów;
  2. uczestnika, który dla udziału w imprezie odbył najdłuższą drogę, liczoną w linii prostej od miejsca jego zamieszkania na polowanie;
  3. najstarszego i najmłodszego wiekiem myśliwego uczestnika polowania;
  4. najstarszego i najmłodszego stażem w PZŁ myśliwego uczestnika polowania;
  5. osoby zapisanej na polowanie jako pierwsza.

  Królowie, vice-królowie oraz pudlarze z każdego z dwóch wyjść otrzymają medale pamiątkowe przygotowane przez KŁ "Knieja" w Ośnie Lubuskim.

  Każdy z uczestników imprezy odbierze po przyjeździe identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz swoim nick'iem z Forum, jeżeli jest na nim zarejestrowany.

  Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy znaczek przygotowany specjalnie z tej okazji, tak jak na wszystkich imprezach organizowanym przez redakcję portalu.


  Koszty udziału

  Opłata za udział w tym dwudniowym polowaniu jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników i wynosi 150 zł.

  Osoby zapisane wnoszą opłatę udziału w polowaniu, wraz z opłatą za zakwaterowanie, przelewem na podane niżej konto bankowe w terminie gwarantującym znalezienie się opłaty na koncie w poniedziałek 7 listopada 2011 r.. Osoby, których wpłaty nie znajdą się na koncie w tym terminie zostaną skreślone z listy. Wpłaty w gotówce na miejscu nie będą przyjmowane.

  Wpłaty dokonane przelewem bankowym nie będą zwracane, nawet w przypadku wcześniejszej rezygnacji. Wpłaty od osób, które zrezygnują wcześniej lub nie przyjadą na imprezę będą traktowane jako wpłaty sponsorów indywidualnych.

  Konto bankowe na wpłaty opłat jest następujące:

  Beneficjent: Włodzimierz Strzeliński
  Konto: 50 1020 5558 1111 1745 4220 0088
  PKO Bank Polski,

  z dopiskiem "polowanie na gęsi" i dokładną informacją imienną o wszystkich osobach, których wpłata dotyczy. Wpłaty, które nie będą określać kogo dotyczą i nie zostaną przydzielone żadnej osobie będą traktowane jako bezzwrotne wpłaty sponsorskie.


  Organizatorzy imprezy

  Gospodarz imprezy:
  Włodzimierz Strzeliński wosiu
  tel. kom. 662 124 382 lub 510 139 831
  basenmogilno@o2.pl
  Redakcja www.lowiecki.pl
  tel. (058) 340 9292
  redakcja@lowiecki.pl


  Wróć do strony głównej polowania

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.