strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 
STATUT
Polskiego Związku Łowieckiego

DZIAŁ I POLSKI ZWIĄZEK łOWIECKI
  Rozdział I
Rozdział II
Postanowienia ogólne
Zadania Zrzeszenia
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA
  Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
      Oddział 1.
      Oddział 2.
Rozdział VIII

Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Postanowienia ogólne 
Prawa członków
Obowiązki członków 
Członkowie osoby fizyczne 
Koła łowieckie
Postanowienia ogólne
Zadania koła i sposób ich realizacji
Członkowie koła, ich praw i obowiązki.
Nabycie członkowstwa w kole
 
Utrata członkostwa w kole 
Organy koła 
Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka. 
Utrata członkostwa w Zrzeszeniu 
Łączenie się kół, podział oraz likwidacja koła 
DZIAŁ IIIORGANA ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE
  Rozdział XIV
      Oddział 1.
      Oddział 2.
      Oddział 3.
      Oddział 4.
      Oddział 5.
      Oddział 6.
      Oddział 7.
Rozdział XV

Rozdział XVI
Rozdział XVII
Organy Zrzeszenia 
Krajowy Zjazd Delegatów
Naczelna Rada Łowiecka 
Zarząd Główny 
Kapituła Odznaczeń Łowieckich
Okręgowy zjazd delegatów 
Okręgowa rada łowiecka 
Zarząd okręgowy 
Postępowanie w przypadku naruszenia
obowiązków członkowskich
 
Organa kontroli wewnętrznej
Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia 
DZIAŁ IVPOSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
  Rozdział XVIII
Rozdział XIX
Rozdział XX
Postępowanie wewnątrzorganizacyjne 
Nadzór 
Wznowienie postępowania
DZIAŁ VMAJĄTEK ORAZ FUNDUSZE ZRZESZENIA
ORAZ JEGO REPREZENTACJA
  Rozdział XXI

Rozdział XXII
Majątek i fundusze, składka członkowska
i wpisowe

Reprezentacja Zrzeszenia
 
 
Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.