strona główna forum dyskusyjne

KOMUNIKAT 1

Tekst Uchwały Nr 55 NRŁUchwała nr 55
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie zwołania XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ


Naczelna Rada Łowiecka, działając w oparciu o przepis § 40 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego,

postanawia

  1. Zwołać XXI Krajowy Zjazd Delegatów na dzień 2 lipca 2005r. Miejsce Zjazdu, godzina rozpoczęcia i proponowany porządek obrad zostanie podany w terminie późniejszym.

  2. Ustalić następujący terminarz wyłaniania delegatów na Okręgowe i Krajowy Zjazd Delegatów
    1. Nadzwyczajne walne zgromadzenia kół łowieckich w terminie do 20 marca 2005 r. zajmą stanowiska w sprawie wstępnego projektu statutu oraz wyłonią delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów.
    2. Członkowie niestowarzyszeni z kołami łowieckimi w terminie do 31 marca 2005 r. wyłonią delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów
    3. Okręgowe Zjazdy Delegatów w terminie do 31 maja 2005 r.wyłonią delegatów na XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

  3. W terminie do 30 marca 2005r. koła łowieckie oraz zebrani na swych zgromadzeniach członkowie niestowarzyszeni prześlą do Komisji Statutowej Naczelnej Rady Łowieckiej wnioski i uwagi dotyczące projektu Statutu PZŁ.

  4. Walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze odbędą się w normalnym trybie tzn., po zakończeniu roku gospodarczego.


/-/ dr Ireneusz Michaś
Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.