strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 
STATUT
Polskiego Związku Łowieckiego

DZIAŁ I POLSKI ZWIĄZEK łOWIECKI
  Rozdział I
Rozdział II
Postanowienia ogólne
Zadania Zrzeszenia
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA
  Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Postanowienia ogólne   (jest zmiana)
Prawa członków
Obowiązki członków   (jest zmiana)
Członkowie osoby fizyczne   (jest zmiana)
Koła łowieckie
Zadania koła i sposób ich realizacji
Członkowie koła, ich praw i obowiązki   (jest zmiana)
Utrata członkostwa w kole   (jest zmiana)
Organy koła   (jest zmiana)
Majątek i fundusze koła   (jest zmiana)
Utrata członkostwa w Zrzeszeniu   (jest zmiana)
Łączenie się, podział oraz likwidacja koła   (jest zmiana)
DZIAŁ IIIORGANA ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE
  Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII
Rozdział XVIII
Rozdział XIX
Rozdział XX
Rozdział XXI
Rozdział XXII
Rozdział XXIII
Rozdział XXIV
Rozdział XXV
Organy Zrzeszenia   (jest zmiana)
Krajowy Zjazd Delegatów
Naczelna Rada Łowiecka   (jest zmiana)
Zarząd Główny   (jest zmiana)
Kapituła Odznaczeń Łowieckich
Okręgowy zjazd delegatów   (jest zmiana)
Okręgowa rada łowiecka   (jest zmiana)
Zarząd okręgowy   (jest zmiana)
Postępowanie dyscyplinarne   (jest zmiana)
Organa kontroli wewnętrznej
Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia   (jest zmiana)
DZIAŁ IVPOSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTEPOWANIA
  Rozdział XXVI
Rozdział XXVII
Rozdział XXVIII
Postępowanie wewnątrzorganizacyjne   (jest zmiana)
Nadzór   (jest zmiana)
Wznowienie postępowania
DZIAŁ VMAJĄTEK ORAZ FUNDUSZE ZRZESZENIA
ORAZ JEGO REPREZENTACJA
  Rozdział XXIX
Rozdział XXX
Rozdział XXXI
Majątek i fundusze   (jest zmiana)
Składka i wpisowe   (jest zmiana)
Reprezentacja Zrzeszenia
DZIAŁ VPRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE   (jest zmiana)

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.