strona główna forum dyskusyjne

Zmiany w ustawie dotyczące sądów łowieckich


Uchwały Okręgowych Rad Łowieckich publikowane w dzienniku "Łowiecki" pokazały, że działacze w okręgach i w ZG PZŁ boją się zmian w ustawie łowieckiej, wróżąc przekreślenie 85 lat histori i tradycji PZŁ i zamiar jego likwidacji przez prywatyzację łowiectwa.

Te skrzętnie zbierane uchwały zostaną przedstawione w Sejmie jako stanowisko całego 100-tysięcznego Zrzeszenia. A przecież nikt nie chce prywatyzacji i likwidacji PZŁ, w tym inicjator dyskusji o koniecznych zmianach w ustawie, senator Stanisław Gorczyca, który publicznie na ten temat się wypowiadał.

Jeżeli uważasz, że pewne zmiany w ustawie są konieczne, na przykład propozycja zakazania sądom łowieckim zajmowania się naruszaniem ustaw i rozporządzeń, co Konstytucja RP powierzyła sądom powszechnym, a chciałbyś żeby Twój głos dotarł do posłów w Sejmie i Senacie, możesz wysłać email do kubów parlamentarnych ze swoim poparciem, dla następującej propozycji.

Art. 34 pkt 6) ustawy łowieckiej o prowadzeniu dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego zostałby z ustawy wykreślony, a w jego miejsce w Art. 32a ustawy znalazłby się zapis o Sądzie Koleżeńskim, jako organie Związku, z wyraźnym zaznaczeniem, że Sąd Koleżeński nie zajmuje się naruszaniem ustaw i rozporządzeń regulujących zasady łowiectwa.

Przyłącz się do poparcia wysyłając email do klubów poselskich w Sejmie
(treść email'a zobaczysz przed wysłaniem).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.