strona główna forum dyskusyjneZmiany w ustawie dotyczące struktury PZŁ


Szeregowi członkowie Zrzeszenia chcieliby, żeby Polski Związek Łowiecki zmieniał się w ten sam sposób, jak zmienia się nasz kraj, żeby panowały w nim stosunki wynikające z zasad państwa prawnego oraz, żeby czonkowie byli rzeczywistymi podmiotami w Zrzeszeniu i mandantami swoich przedstawicieli w organach.

Pierwszym krokiem na tej drodze jest dostosowanie struktury okręgowej PZŁ do struktur wojewódzkich państwa. Jeżeli Wojewoda, Marszałek Województwa, Komendant KWP, Izba Rolnicza, czy Dyrektor RDLP będą mieli do czynienia z jednym przedstawicielem PZŁ, a nie średnio trzema jak jest obecnie, to znaczenie naszego Zrzeszenia jako partnera w województwie będzie rosło z pożytkiem dla jego członków.

W ten sposób zlikwidowany zostanie sztuczny podział terytorialny utrzymywany w Polskim Związku Łowieckim z czasów Polski Ludowej, obniżone zostaną koszty administracyjne pokrywane ze składek płaconych przez członków i podniesiona zostanie efektywność gospodarki łowieckiej w kraju. Ponieważ postulat wprowadzenia 16 okręgów PZŁ obecni działacze odrzucają dla zachowania swoich posad, trzeba to wymusić zmianami w ustawie, np. zaproponowanymi w artykule w dzienniku "Łowiecki" z dnia 7 maja 2009 r.

Jak można się zorientować z tych propozycji, ustawa, po wprowadzeniu proponowanych zmian w życie, jasno określi relacje pomiędzy organami Polskiego Związku Łowieckiego i wymusi wprowadzenie do statutu takich zapisów, które zdeterminują w organach działanie zgodne z interesem państwa i członków Związku.

Przyłącz się do poparcia wysyłając email do klubów poselskich w Sejmie
(treść email'a zobaczysz przed wysłaniem).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.