strona główna forum dyskusyjne

Zmiany w ustawie dotyczące zrzeszania się w PZŁ


W ramach obecnej ustawy 'Prawo łowieckie', obywatel MUSI być członkiem PZŁ, żeby móc korzystać z uprawnień łowieckich, uzyskanych na podstawie tejże ustawy, a więc zmuszany jest do zrzeszenia się w konkretnym stowarzyszeniu.

Jeżeli Konstytucja daje obywatelowi prawo do zrzeszania się, to zrzeszanie się obywateli dla korzystania ze swoich uprawnień łowieckich, nie może być obowiązkiem. Dlatego logicznym jest powstanie kategorii myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, co w żaden sposób nie zmieni roli PZŁ w organizacji łowiectwa w Polsce. Zachowując zapis Art. 28. ust. 1 ustawy, że obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, gwarantuje się kontynuację historii i tradycji tego Związku, bez naruszania obywatelskiego prawa do zrzeszania się, które obecnie wobec obywateli z uprawnieniami do polowania, zamienione zostało w obowiązek zrzeszania się w PZŁ. Bez tego obowiązku, myśliwy sam w sposób wolny zdecyduje, czy chce się zrzeszyć w PZŁ, czy też woli pozostać poza strukturami tego Zrzeszenia, o czym szerzej w artykule w dzienniku "Łowiecki" z dnia 11 maja 2009 r.

Rozwiązanie powyższe niesie za sobą nie tylko aspekt respektowania w ustawie 'Prawo łowieckie' Konstytucji RP, ale umożliwia pełne korzystanie przez obywateli polskich z posiadanych uprawnień do polowania, na takich samych zasadach jakie mają w Polsce obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 43 ust. 1 ustawy 'Prawo łowieckie', obywatel i mieszkaniec państwa Unii Europejskiej, niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, ale posiadający uprawnienia łowieckie w swoim kraju, ma prawo wykupić polowanie w Polsce i tutaj polować. Równocześnie jednak obywatel Polski, który nabędzie uprawnienia do polowania w Polsce, czyli też państwie Unii, ale nie jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, nie może sobie wykupić takiego samego polowania, a więc w swoim kraju jest traktowany gorzej niż obywatele innych krajów Unii Europejskiej, co jest oczywiście niezgodne z prawem Unii.

Przyłącz się do poparcia wysyłając email do klubów poselskich w Sejmie
(treść email'a zobaczysz przed wysłaniem).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.