strona główna forum dyskusyjne

Zmiany w ustawie dotyczące spraw różnych


W publikowanym w dzienniku "Łowiecki" z dnia 15 maja 2009 r. artykule, przedstawionych zostało kilka propozycji zmian do ustawy Prawo łowieckie, nie omawianych wcześcniej, których konieczność wprowadzenia podnoszono przy różnych okazjach.

Wśród nich najważniejsza propozycja, proponująca poddanie zapisów Statutu PZŁ zewnętrznemu "audytu", poprzez rejestrację statutu w sądzie, na takich samych zasadach, jak we wszystkich innych stowarzyszeniach w Polsce. Nie ma żadnych przesłanek, żeby statut nie miał być rejestrowany przez sąd, szczegónie, że niektóre zapisy obecnego statutu były wielokrotnie podważane jako niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

Drugą sprawą, która wymaga uregulowania w ustwie, jest zapisanie w niej, w jakich okolicznościach traci się uprawnienia łowieckie, które na podstawie tejże ustawy są nadawane. Brak takiego uregulowania powoduje, że PZŁ własnymi wewnętrznymi przepisami decyduje o utracie tych uprawnień, a przecież uprawneinia nadane na podstawie ustawy, nie mogą być cofane bez delegacji ustawowej. Tak jak tylko ustawa określa w jaki sposób traci się prawo jazdy, tak samo ustawa musi wskazywać, w jaki sposób myśliwy traci uprawnienia łowieckie.

Trzecią propozycją jest dopisanie do ustawy prawo członka PZŁ, dochodzenia przed sądem powszechnym uchylenia uchwał o zawieszeniu przez organa członkostwa myœliwych PZŁ i kole łowieckim. Bardzo niski stan świadomości prawnej organów kół i PZŁ powoduje niesłuszne zawieszenia w prawach członkowskich, czego w obecnym stanie prawnym nie można skarżyć do sądu powszechnego, co odbiera członkom PZŁ konstytucyjne prawo do sądu.

Dwie ostatnie propozycje dotyczą lepszego zdefiniowania Polskiego Związku Łowieckiego oraz usunięcia z ustawy przestępstwa odstrzału zwierzyny innej płci, niż wpisana do odstrzału. Obie sprawy były przedmiotem nowelizacji w 2004 r., ale po nowelizacji definicja kim jest PZŁ stała się niejasna, a zmiana definiująca przestępstwo odstrzelenia zwierzyny innej płci niż wpisana do upoważnienia w praktyce ostatnich 5 lat nie sprawdziła się.

Przyłącz się do poparcia wysyłając email do klubów poselskich w Sejmie
(treść email'a zobaczysz przed wysłaniem).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.