strona główna forum dyskusyjne
PROMOCJA DLA KÓŁ I OKRĘGÓW PZŁ

W ramach realizowanego w 2004 r. przez P&H Limited portalu "Łowiecki" promocji zaoferowaliśmy na poczatek nieodpłatnie 30 miejsc na serwerze pod domeną http://www.lowiecki.pl dla kół łowieckich i zarządów okręgowych PZŁ

Rozszerzyliśmy w 2006 r. tę promocję i będziemy nieodpłatnie utrzymywać wszystkie zgłoszone do nas witryny, aż w ramach w/w domeny nie zgromadzi się sumarycznie 150 stron kół. Po tym okresie zostanie zostanie kołom zaproponowana opłata roczna za utrzymywanie stron www kół, która na pewno będzie konkurencyja wobec innych ofert na rynku.

Darz Bór

Piotr Gawlicki
Gdańsk, 29 maja 2006 r.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.