strona główna forum dyskusyjnePROMOCJA NOWOROCZNA PROGRAMU eKEPI GOSPODARKA KOŁA

    FUNKCJE I MOŻLIWIOŚCI PROGRAMU eKEPI

Dla kół łowieckich nie korzystających dotychczas
z oprogramowania do zarządzania kołem
"eKEPI Gospodarka Koła"


Moduł książki ewidencji - BEZPŁATNIE na okres styczeń - marzec 2016
  1. Upust 10% ceny modułu książki ewidencji na rok 2016/17;
  2. Upust w cenie na 2016/17 zależny od sposobu kontaktu z książką w okresie styczeń - marzec 2016.
(czytaj więcej)

Moduły łowczego i skarbnika - upust 15% ceny na rok 2016/17

(czytaj więcej)


Dla kół łowieckich korzystających w sezonie 2015/16
z oprogramowania do zarządzania kołem
"eKEPI Gospodarka Koła"

Nie korzystających jeszcze z modułu książki ewidencji
  1. Upust 10% ceny modułu książki ewidencji na rok 2016/17 niezależnie od momentu zamówienia książki;
  2. Upust w cenie na 2016/17 zależny od sposobu kontaktu z książką w okresie styczeń - marzec 2016;
  3. Procentowy upust lojalnościowy równy iloczynowi lat korzystania z programu i liczby obwodów.
(czytaj więcej)

Nie korzystających jeszcze z modułu łowczego lub skarbnika
  1. Moduły łowczego lub skarbnika na rok 2016/17 oferowane są w cenie z upustem 15%, niezależnie od momentu zamówienia.
  2. Procentowy upust lojalnościowy równy iloczynowi lat korzystania z programu i liczby obwodów
(czytaj więcej)

           (promocja ważna wobec bezpłatnej książki do końca stycznia 2016 r.)

Tutaj więcej informacji o oprogramowaniu "eKEPI Gospodarka Koła".
Kontakt email: redakcja@lowiecki.pl lub telefon: 583409398


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.