strona główna forum dyskusyjne
Pytał: diana.mielec
Data: 08/04/2008
Publikacja: 12/04/2008
Pytanie: Na drukach pt: "sprawozdanie z polowania zbiorowego" jakie są w moim posiadaniu i które są używane w moim kole, jest uwaga: "wszystkie dane dotyczące pozyskanej zwierzyny muszą zostać wpisane do książki obwodu łowieckiego". Czy i na jakiej ewentualnie podstawie, wszystkie dane dotyczące pozyskanej podczas polowania zbiorowego zwierzyny powinny być wpisywane do książki obwodu łowieckiego?

Odpowiedź:
Nie istnieje ogólnie obowiązujacy druk "sprawozdanie z polowania zbiorowego". Ogónie obowiązujące prawo w postaci rozporządzenia MŚ nie mówi nic o ewidencji zwierzyny strzelonej na polowaniu zbiorowym.

Koło ma dowolność w stosowaniu dokumentów dot. polowania zbiorowego oraz sposobu ewidencjonowania strzelonej zwierzyny w dokumentach obwodu łowieckiego. Najprawdopodobniej wskazane dokumenty pochodzą z instrukcji PZŁ wydanej kilka lub kilkanaście lat temu, w innym stanie prawnym. Instrukcje te nie są obowiązującym prawem i koło samo musi zdecydowąć co i jak ewidencjonuje, ale pozyskanie z polowania zbiorowego nie może byc wpisywane np. do książki wyjść na polowania indywidualne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.