strona główna forum dyskusyjne
Pytał: m@user
Data: 11/07/2008
Publikacja: 19/07/2008
Pytanie: Kiedy na polowaniu zbiorowym myśliwy może załadować broń? Wiem, że odpowiedź jest w regulaminie i wg mnie jest ona jasna i oczywista, ale Koledzy mają wątpliwości tzn. twierdzą, że można broń załadować po zajęciu stanowiska pod warunkiem, że następny myśliwy też zajął stanowisko i został nawiązany z nim kontakt wzrokowy.


Odpowiedź:
Zgodnie z rozporządzeniem i jego § 10 ust.1 ..."Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska"...

Równocześnie jest w tym rozporządzeniu zapis § 33 ..."po zajęciu stanowiska myśliwy nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to widocznym ruchem ręki"...

Jak widać z literalnego czytania powyższego, tak ładowanie broni, jak i nawiązanie łączności wzrokowej i ewentualnie potwierdzenie tego ręką następuje w tym samym czasie, bo "po zajęciu stanowiska". Oznacza to, że ładowanie broni i nawiązywanie łączności wzrokowej może odbywać się równocześnie, albo w dowolnej kolejności, pod warunkiem, że myśliwy ostatecznie zajął stanowisko. W praktyce, tak właśnie się dzieje i nie ma obowiązku wpierw nawiązania łączności wzrokowej, a potem ładowania. Kolejność odwrotna też jest dopuszczalna. Najważniejsze, że myśliwy "zajął już stanowisko", bo wtedy może przystąpić do powyższych czynności.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.