strona główna forum dyskusyjne
Pytał: dzik
Data: 15/04/2010
Publikacja: 20/04/2010
Pytanie: Czy prawidłowe jest podjęcie uchwały na walnym, że z 10-ciu polowań zbiorowych na lisy każdy myśliwy musi być na 3 polowaniach. Czy można za to nałożyć karę?


Odpowiedź:
Polowanie jest prawem myśliwego, a nie obowiązkiem i każda uchwała nakładająca obowiązek wykonywania polowania przez członka koła jest niezgodna ze statutem PZŁ.

Równocześnie jednak, redukcja lisa może być przez koło postrzegana jako realizacja zadań gospodarki łowieckiej w zakresie ochrony innych gatunków przed lisami. W tym kontekście, tak jak np. obowiązek uczestniczenia w pracach gospodarczych, można sobie wyobrazić uchwalenie obowiązku związanego z redukcją lisów.

Jak widać z powyższego następuje w tej sprawie zderzenie dwóch wartości, prawa
do polowania z obowiązkiem redukcji lisa na rzecz innych gatunków i trudno jest znaleźć odpowiedź na pytanie, którą wartość należy sobie wyżej cenić. Wydaje mi się, że dopiero w realiach danego koła można byłoby dokonać właściwego wyboru i jedną z przytoczonych wartości postawić przed drugą, czego nie znając koła trudno jest zrobić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.